Referat fra konstituerende styremøte 17. juni 2019

Brønnøy