Resolusjon (uttalelse) vedtatt på årsmøtet i lokallaget 22. februar 2019

Brønnøy