Styre og hovedtillitsvalgte

Verran

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Ingrid Blekastad

Leder
profileicon

Line Kristine Almli

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Line Kristine Almli

Kontaktperson BHG
profileicon

Sven Inge Nordli

Kontaktperson

Medlemmer

profileicon

Tone Inger Lindstrøm

Medlem
profileicon

Tommy Melhus

Medlem
profileicon

Inger Lise Melhus

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Stian Kalseth Røstad

1. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Ingrid Blekastad

HTV-KS-K