Styre og hovedtillitsvalgte

Verdal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Ingunn Nistad

Leder
profileicon

Grete Mari Krokstad

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Beate Grevskott

Kontaktperson BHG

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Christian Floan Aalberg

HTV-KS-K