Nei til avskilting av erfarne lærere

Stjørdal

Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet står sammen om oppropet mot avskilting av erfarne lærere

Publisert: 24.01.2018

– Opphev vedtaket!

Et flertall på Stortinget valgte sommeren 2015 å vedta nye kompetansekrav i norsk, engelsk, matematikk, tegnspråk og samisk. Kravene fikk tilbakevirkende kraft, slik at over 30.000 erfarne, utdannende lærere plutselig var uten nødvendig kompetanse i fagene.

Beslutningen opprørte store deler av lærerstanden, men tross flere «omkamper» på Stortinget har vedtaket blitt stående. Lærere har flere ganger måttet forholde seg til nye kompetansekrav. Toårig lærerskole ble til tre, treårig til fire, fireårig til femårig master, men dette er første gang at nye kompetansekrav har fått tilbakevirkende kraft.

 

Nå går Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet sammen, med en klar oppfordring til stortingspolitikerne:

– Opphev vedtaket om å gi nye kompetansekrav tilbakevirkende kraft!

De fire organisasjonene starter en underskriftskampanje som vil bli overlevert Utdannings- og forskningskomiteen den 13. februar – dagen Stortinget på nytt skal votere over den tilbakevirkende kraften for de nye kompetansekravene.

Vi oppfordrer alle til å støtte oppropet mot avskiltingen:

Her kan du skrive under på oppropet
(Hvis du opplever problemer med lenken, så gå til opprop.net og skriv under "Stopp avskiltingen").