Sekker til våre medlemmer

Stjørdal

Utdanningsforbundet Stjørdal har kjøpt inn sekker til alle medlemmer.

Publisert: 08.12.2017

For medlemmer i klubber, vil sekkene bli levert ut av din plasstillitsvalgt.

Medlemmer uten klubb må komme innom lokallagskontoret for å hente sin sekk.