Kunngjøring av årsmøte i Utdanningsforbundet Stjørdal

Stjørdal

Utdanningsforbundet Stjørdal holder sitt årsmøte tirsdag 19.mars.

Vedlagt er foreløpig sakliste.