Styre og hovedtillitsvalgte

Snåsa

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Ingrunn Olise Steinkjer

Leder

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Jannicke Sandstad

HTV-KS-K