Styre og hovedtillitsvalgte

Overhalla

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Odd Nikolaisen

Leder

Kontaktpersoner

profileicon

Louise Weider

Kontaktperson

Medlemmer

profileicon

Marthe Formo Aagård

Medlem
profileicon

Annbjørg Klykken

Medlem
profileicon

Alexander Lysholm

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Jan-Ove Haukø

1. Varamedlem
Tlf: 45522339