Styre og hovedtillitsvalgte

Leka

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Harald Erling Henriksen

Leder
profileicon

Bente Nordlund

1. Nestleder

Medlemmer

profileicon

Bjørg Bondø

Medlem
profileicon

Ella Irene Sande

Medlem
profileicon

Kjell-Arve Sønnesyn

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Harald Erling Henriksen

HTV-KS-K