Styre og hovedtillitsvalgte

Frosta

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Øystein Skaslien

Leder

Kontaktpersoner

profileicon

Henrik Sanden

Kontaktperson GSK
profileicon

Henny Synnøve Veien

Kontaktperson

Medlemmer

profileicon

Janne Helen Alstad

Medlem
profileicon

Anne Marie Rise

Medlem
profileicon

Janne Kristin Røstad Eriksen

Regnskapsansvarlig

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Øystein Skaslien

HTV-KS-K