Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag

Illustration for Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag Organization

Kontakt

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler

Nyheter fra Nord-Trøndelag