Utdanningsforbundet Ørskog

Illustration for Utdanningsforbundet Ørskog Organization

Kontakt

Storfjorden PPT c/o Solfrid Stavdal, Postboks 248, 6249 ØRSKOG
Tlf: 70 27 39 70
Send e-post

Ledelse

profileicon

Solfrid Stavdal

Leder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler