Årsmøtet 2021

Vi planlegg årsmøtet 15.april 2021.

Det er framleis usikkert om vi får det til, men pr. i dag satsar vi på fysisk oppmøte og eit ordinært årsmøte. 

Meir informasjon kjem.

Publisert: 22.01.2021