Likelønnsdagen 14. november

Innlandet
Unio markerer likelønnsdagen 14. november                                                                                     Foto: Lise Beathe Hov

Fra 14. november og ut året jobber kvinner gratis, likelønnsdagen markeres i dag.

Publisert 14.11.2019

Bakgrunn

Det er fortsatt slik at kvinner bare tjener 87 prosent av det menn gjør. Unio markerer derfor likelønnsdagen sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene den 14. november, for å markere at fra i dag av jobber alle kvinner gratis ut året!

Likelønnsgapet vokser med utdanning - for de med tre år eller mer utdanning tjener kvinner bare 80 prosent av det menn gjør. Hvis man også tar med deltid, så tjener kvinner 60 prosent av det menn gjør. Det vil si at for hver 100-lapp en mann tjener, så tjener kvinnen 60 kroner!

Lik lønn for likt arbeid

Forskjellen mellom kvinner og menn sin lønn blir ikke merkbart mindre, selv om dette har hatt mye fokus de siste årene. Arbeidet med lik lønn for arbeid av lik verdi er forankret i Likestillings- og diskrimineringsloven. I tillegg er det også forankret i både FN-konvensjonen og i ILO-konvensjon nr. 100.

Et viktig bidrag til likestilling mellom kvinner og menn er at kvinner fullt ut forsørger seg selv. Det er fortsatt ikke slik i Norge, selv om vi liker å si at vi er et likestilt land. Kvinner jobber langt mer deltid, faktisk utføres 90 prosent av alt deltidsarbeid av kvinner.

Innlandet

Utdanningsforbundet Innlandet er opptatt av å sette søkelyset på dette. Barn og unge som går på skole nå må oppfordres til å velge mer utradisjonelt. Det er fortsatt slik at jenter tradisjonelt velger helse- og omsorgsyrker, som stort sett er i offentlig sektor, mens gutter i større grad velger næringer som er i privat sektor. Den samme jobben som er gjort med å oppfordre dagens unge til å velge yrkesfag, bør også gjøres for å få dagens unge til å velge mer utradisjonelt.

Fylkesleder Rannveig Theisen og nestleder Thore Johan Nærbøe har i dag leserinnlegg i flere av de største lokalavisene i Innlandet, der de tar opp temaet med likelønn.