Konsekvenser av §9a

Det er dag 3 på landsmøtet og nytt kapittel av "Vi utdanner Norge" skal debatteres. Torill Beitdokken, styremedlem og lederrepresentant i fylkesstyret, var i dag oppe på talerstolen for å si noe om konsekvenser av opplæringslovens § 9a.

Både tidligere  Utdanningsforbundet Hedmark og Utdanningsforbundet Oppland har hatt mange saker som omhandler §9a i Opplæringsloven. Det har også vært møte med Fylkesmannen i Innlandet vedrørende fylkesmannens håndtering av klagesaker på § 9a. Lærernes rettsikkerhet har vært et viktig tema for Utdanningsforbundet Innlandet i lang tid.

Fra landsmøtets talerstol la Torill Beitdokken fram et forslag om en ny setning i "Vi utdanner Norge": Lærere må få innsyn i og rett til kontradiksjon i klagesaker mot dem. Hun snakket om at flere lærere har opplevd en type Kafkaprosess mot seg i klagesaker som omhandler §9a i Opplæringsloven. "Barn skal ha et trygt og godt skolemiljø, men vi må også ivareta læreres rettsikkerhet", sa hun. Fylkesmannen får mange klagesaker og fylkesmannen har en plikt på seg til å opplyse sakene på en best mulig måte. "Skal dette skje, er det viktig at lærere høres slik at saken blir best mulig opplyst", sa hun.