54 unge påmeldt på ungseminar

Innlandet

I dag er det siste dag før påmeldingsfristen til ungseminar går ut. Foreløpig har 54 unge tillitsvalgte og medlemmer meldt seg på. Dette er rekordmange!

Publisert 16.09.2019

Invitasjonen til ungseminar gikk ut i høst til alle lokallag. Under årets seminar, som er 15.-16. oktober så er temaene blant annet kast-deg-frampå kurs med tale- og debatt-teknikk, hersketeknikk og ungseminaret påvirker landsmøtet. Dette har åpenbart vært interessante temaer for unge medlemmer og vi har doblet antall deltagere fra tidligere ungseminarer.

Utdanningsforbundet Innlandet har mange unge medlemmer, men få unge er representert i fora på fylkes og sentral plan. På kurset vil Vibecke Holtskog komme for å snakke om hersketeknikker og styrke unge læreres deltagelse i samfunnsdebattene.

Unge stemmer på landsmøtet

I november er det landsmøte og også der er det få unge medlemmer som er delegater. Ungseminaret i Innlandet skal derfor få en mulighet til å si sin mening om landsmøtesakene. Inger Marie Kleppan Georgstad, som er en av få unge delegater til landsmøtet og kontaktperson grunnskole i Utdanningsforbundet Innlandet, er veldig glad for at så mange har meldt seg på årets ungseminar. "Det er viktig at vi klarer å få frem stemmer fra våre unge medlemmer og tillitsvalgte, og nå har vi en unik mulighet til å få fram deres syn på landsmøtet", sier hun.