Vil endre første skoleår for barna

Sist ut i rekka med politikersamtaler ble Charlotte Veland Hoven fra Krf. Hun er stortingskandidat for begge fylker, og er både kommunestyrerepresentant i Hamar og fylkestingspolitiker. Det ble en interessant samtale om blant annet begreper og verdier.

- Hvorfor velger vi å snakke om «sårbare barn», når vi snakker om barn i skole og barnehage? spør Charlotte Veland Hoven.

Hun er selv lærer, og småbarnsmor, og mener vi må se på retorikken som brukes i barnehage- og skoledebatten.

- Det er jo aldri barnet som er utfordringen, det er hvor godt vi som lærere, eller som samfunn, klarer å tilpasse systemene våre til det enkelte barn som er utfordringen. Elever i skolen har kanskje jobbet mindre med algoritmene i matte eller sjangertrekk i noveller, men å si at de har kunnskapshull er feil begrep. Barn i koronatiden har fått andre, verdifulle erfaringer som vi kan bygge på, mener hun.

Hun får støtte på dette av nestleder i Utdanningsforbundet Innlandet, Torill Beitdokken.

- Begrepene legger ofte premissene for debattene. Vi har påpekt flere ganger at ord som kunnskapshull, hører til et gammeldags syn på hva læring er og skal være. Det er vi som profesjon som må ta tilbake ordene i debatten. Da er det viktig med politikere som snakker samme språk, sier hun.

Vil endre første klasse

Krf mener at 6-årsreformen ikke har fungert etter intensjonen og vil gjøre om hele det første året i skolen for barna.

- Reformen har bare ført skole lenger ned i alder. Det ble aldri noe av å ta med det beste fra barnehagen inn i skolehverdagen. Vi vil endre på dette ved for eksempel å oppheve fast timeplan, samt å fokusere enda mer på lek og læring i et samspill, sier hun.

Krf vil også endre opplæringsloven slik at alle elever har rett til en lærerutdannet lærer.

- Vi mener at kommunene må ansvarliggjøres. Vi vil øke rammene til kommunene, slik at de skal klare å levere på det oppdraget som er gitt. Vi er for at lokaldemokratiet må få virke i prioriteringene, men må kunne styre med andre virkemidler fra sentralt hold. Å lovfeste retten til en lærerutdannet lærer i alle fag er et slikt virkemiddel, sier hun.

Viktig å snakke om barnehagens egenart

Charlotte er opptatt av en barnehage som gir barn frihet til å være barn.

- Det snakkes for lite om barnehagens egenart og kjerneverdier. Barnehagen er en svært verdifull læringssarena som gir barn stolthet og et fantastisk verdigrunnlag. Det må vi hegne om. Jeg er svært kritisk til ferdige programmer som tar fra barnehagelæreren autonomi og kreativitet, sier hun

Hun mener at å satse på god voksentetthet vil rekruttere flere barnehagelærere inn igjen i yrket.

- Vi må ha gode barnehager der personalet deler en visjon, og et ønske om hva deres barnehage skal være. Jeg tror dette vil bygge fellesskap og stolthet og få flere tilbake i yrket, sier hun.

Thore Johan Nærbøe er glad for at Charlotte Veland Hoven trekker frem barnehagens egenart og verdi for barn her og nå.

- Barnehagen skal ikke være et instrument for at barn skal lykkes i skolen. Barnehagen skal bidra til en god barndom, der lek, nysgjerrighet og læring ivaretas av dyktige pedagoger som ser hvert enkelt barn og sammen med barna skaper gode hverdagsøyeblikk. Den norske og nordiske barnehagetradisjonen er verdt å kjempe for, sier han.

For mange støttefunksjoner er fjernet

I egen hverdag som lærer merker Charlotte godt at kompleksiteten i lederoppgavene har økt.

- Mange støttefunksjoner er fjernet og oppgavene føres nedover i barnehage og skole. Jeg, og Krf tror på å bygge laget rundt lederen. Det er dyrt å bruke rektor til å pakke hurtigtester eller male i gangen. En skoleleder må være 8 Laban seigmenn på en gang, og det går bare til et visst punkt, sier hun.

I programmet har ikke Krf noen uttalt lederpolitikk, men Hoven er bekymret for den totale belastningen som påføres styrere og rektorer.

- Den totale mengden arbeidsoppgaver er rett og slett for stor, sier Charlotte.

Lønn som virkemiddel

Krf i Innlandet blir utfordret på hva partiet mener om å øke lønningene for å rekruttere flere inn i yrket.

- Vi har ikke spesifisert dette i programmet til Krf, men vi er mer enn klar over at økt lønn vil være et effektivt virkemiddel for å rekruttere både nye og gamle lærere inn igjen i yrket. Vi tror også at å redusere dokumentasjonskravene til hver enkelt lærer, og frigjøre tid til det som faktisk er lærerjobben – nemlig å være sammen med elevene vil virke rekrutterende. Det er viktig at lærere tjener så godt at det er verdt å velge dette yrket, sier hun.

 

Sitert

Avbildet: Thore Johan  Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Nestleder/ Kontaktperson ledere