Verdens lærerdag 2021: En takk til de uunnværlige lærerne

I dag er verdens lærerdag. Dette er en dag som markeres over hele verden for å rette søkelyset mot å sikre nok kvalifiserte lærere for å kunne nå målet om god utdanning for alle. Utdanningsforbundet Innlandet markerte dagen på kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte i dag.

I en felles uttalelse fra Unesco, ILO, Unicef og Education International heter det: "På verdens lærerdag feirer vi ikke bare alle lærere. Vi oppfordrer land til å investere i dem og prioritere dem i global utdanningsgjenopprettingsinnsats slik at hver elev har tilgang til en kvalifisert og støttet lærer. La oss stå sammen med lærerne våre!"

Lærere har enorm betydning for barn og unges læring og utvikling. Vi har tatt en samtale med noen av våre tillitsvalgte som har fortalt om lærere som har hatt betydning for dem.

Gode lærere har formet meg i min lærergjerning

Stine Grinden Pettersen er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Stange. Hun hadde mange gode lærere i sin egen skolegang som hun mener har formet henne i egen lærergjerning.

- Jeg har hatt mange gode lærere som jeg opplever at så meg og som ønsket å finne mine sterke sider. Jeg visste tidlig at jeg ønsket å bli lærer, og har plukket med meg mye fra mange lærere som jeg nå har brukt i mitt eget yrke. Jeg er helt sikker på at dette har gjort meg til en god lærer, sier hun.

Hun mener også at hennes engasjement for elevene gjør henne til en bedre tillitsvalgt for medlemmene og Utdanningsforbundet.

- Å være tillitsvalgt handler om å ivareta læreres rettigheter. Men det handler også om å finne løsninger som ivaretar elevenes rettigheter i en skole i endring. Det er viktig at vi har en skole som klarer å tenne stjerner i øynene til barna og som bidrar til at de finner løsninger og opplever gleden av å lære. Dette perspektivet må vi ikke miste av syne, sier hun.

Å utvikle seg som menneske

Anne Berit Rækken, lokallagsleder og hovedtillitsvalgt i Gran trekker fram norsklæreren sin på videregående som en person som hadde stor betydning for hennes skolegang og for hennes liv.

- Jeg var en stille og beskjeden ungdom som møtte en norsklærer som var interessert i mine meninger og refleksjoner. Han lagde en trygg ramme i sin undervisning slik at jeg turte å hevde mine meninger i fellesskapet. Gjennom å bli utfordret på å hevde mine meninger, fant jeg også et fellesskap i andre som mente det samme som meg. Dette fellesskapet har også vært viktig for meg og påvirket meg, sier hun.

Anne Berit har selv blitt norsklærer og henter inspirasjon fra sin tidligere lærer fra videregående.

- Jeg opplevde en lærer som gjorde norskfaget interessant, og som har gitt videre inspirasjon til å styrke elevene i det muntlige og få dem til å få et forhold til stoffet de jobber med. Særlig det å diskutere det en leser, og hvilke betydning tekst kan ha for hver og en av oss, har jeg tatt med meg videre, sier hun.

Til daglig underviser hun på barnetrinnet i Gran, og kjenner daglig på hvilken betydning hun har for elevene sine.

- Det å se hver enkelt elev og bygge de opp til å mestre relasjoner med de rundt seg, jobber vi mye med. Det er viktig å være en trygg voksen i dette arbeidet, og jeg synes vi får til mye bra på barneskolen. Lærere bidrar til å bygge opp elevene, vi støtter dem ved å se hver enkelt elev. Det er ikke bare en floskel, men en leveregel jeg opplever at mange lærere har, sier hun.

Hun mener mange lærere strekker seg svært langt for å ivareta elevene sine på en best mulig måte.

- Tiden strekker ikke alltid til, og det fører til at lærerne selv strekker seg langt. For lærerne som jeg kjenner, og for meg selv, så er det ekstremt viktig at elevene våre har det bra, sier hun

Trygghet og forutsigbarhet

Gunnhild Haug, lokallagsleder i Åsnes kommune minnes kontaktlæreren sin fra barneskolen som en trygg og god voksen, som har hatt betydning for henne.

- Vi var 28 elever i klassen, men jeg opplevde at jeg ble sett hver dag. Hun var en trygg og god lærer som var opptatt av ryddighet og forutsigbarhet. Vi visste hva som skulle skje og det gav en trygg ramme for vår egen læringsutvikling. Det var ikke noe tull. Jeg tenker at hun var prototypen på en god lærer, og en lærer som jeg ønsker å etterligne, sier hun.

Hun forteller at hun egentlig ikke tenkte at hun skulle velge læreryrket da hun var yngre.

- Jeg hadde egentlig ikke planer om å bli lærer, men da jeg startet på faglærerutdanningen min, så var nok min barneskolelærer et stort forbilde for meg når jeg skulle finne min lærerrolle. Å være lærer handler om å ha en misjon ved å være en viktig voksen i mange barns liv. Denne misjonen har vært viktig for meg også, sier Gunnhild.

Brukte av tiden sin

Elin Amlien Lorentzen, lokallagsleder i Vestre Toten trekker raskt fram sin mattelærer fra ungdomsskolen som en lærer som har hatt betydning for henne. Han var en lærer som evnet å gjøre faget både forståelig og spennende.

- Han hadde en enorm omsorg for oss ungdommer, og ønsket at vi skulle forstå faget han underviste i. Matte kan være vanskelig for mange, og da vi kom opp til eksamen i matte i niende klasse husker jeg at han var der som en sterk støtte. Han fikk oss til å få tro på egne evner og var nær og tilstedeværende. I tillegg ble matte artig, forteller hun.

Hun har selv blitt mattelærer og tar videreutdanning i matte nå i år. Hun tenker at hun tar med seg opplevelsene sine fra ungdomstrinnet over i egen lærergjerning.

- Jeg er svært opptatt av relasjoner. Jeg synes det er viktig å kjenne elevene mine, og jeg er opptatt av det de driver med også utenfor skolen. Å være en nær og interessert voksen er viktig i alt relasjonsarbeid, og dermed også i undervisningen sier hun.

Hun er også opptatt av at elever er forskjellige, på samme måten som at lærere er forskjellige og håndterer elever på ulik måte.

-  Jeg tenker det er viktig at elever møter ulike lærere i skolen. Alle elever må møte lærere som de har tillit til og som gir dem tilbakemeldinger som gjør at de vokser, både faglig og som mennesker. Vi trigges alle på forskjellige måter, og lærere håndterer elever ulikt. Dette kan også sees på som en styrke som en evner å utnytte på en god måte i et kollegium, sier hun.

Det internasjonale perspektivet

Thore Johan Nærbøe, fylkesleder i Utdanningsforbundet Innlandet trekker frem det internasjonale perspektivet i markeringen av verdens lærerdag. Han er glad for å kunne møte lokallagsledere og hovedtillitsvalgte fysisk på kurs, og markere dagen sammen med mange som jobber i barnehage og skole

- På verdens lærerdag i 2021 minnes vi lærere i barnehage og skole som har gått bort som følge av covid-19 pandemien. Lærernes arbeidsvilkår må fortsatt være en fanesak for fagforeninger verden over, og arbeidet med trygge og helsefremmende arbeidsplasser må intensiveres. Lærernes betydning for all verdens barn, ungdom og studenter kan ikke undervurderes, og vi kan alle bidra gjennom våre verv i Utdanningsforbundet til å skape større forståelse og aksept for lærere verden over, sier han.