Tre paradokser

Søndag formiddag holdt fylkesleder Thore Johan Nærbøe innledning på SV Innlandets digitale årsmøte. Her trakk han fram tre viktige paradokser.

SV Innlandet har hatt tradisjon for å invitere fylkesleder i Utdanningsforbundet Innlandet til årsmøte for å hilse til årsmøtet. I år ble årsmøtet gjennomført digitalt.

Thore Johan Nærbøe synes det er viktig å snakke til årsmøtene i fylkespartiene, og samtidig minne deltagerne på å kontakte våre tillitsvalgte lokalt for å drøfte saker.

Offentlig sektor som utgiftspost

Thore Johan dro fram regjeringens oppfatning av at offentlig sektor er synonymt med utgifter. 

- Når Erna Solberg snakker om verdiskapning, er det akkurat som om denne verdiskapningen kun foregår i privat sektor. Dette stemmer jo selvfølgelig ikke, og Utdanningsforbundet ønsker å bidra til å endre denne oppfatningen. Hver dag går det tusenvis av lærere i barnehage og skole og skaper verdier, sa han til årsmøtet.

Han mener at vi må starte å snakke om at dette også er verdier som skaper Norge. Våre medlemmer legger grunnlaget og skaper sammen med våre barn og elever grunnlag for at vi om 10, 20, 30 og 40 år skal kunne produsere solceller, grønn energi og transportmidler som ikke forurenser.

Styrke innsatsen og satsningen på oppvekstsektoren

Thore Johan snakket også om å stoppe utenlandske hedgefond eller investeringsbanker fra å investere i norske barnehager.

- Vi kan ikke lenger tillate at penger, våre skattekroner, vår felles eiendom, forsvinner ut av landet i stedet for at de ender opp der de skal, i barnehagene. Fram til nå har vi fått den politikken vi har akseptert. Vi synes ikke dette bør være akseptabelt lenger, sa Thore Johan.

Hvem eier KS?

I sitt andre paradoks trakk Thore Johan fram resultatet av hovedtariffoppgjøret. Siste tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at det bare er offentlig sektor som landet på det som skulle være føringer fra frontfaget: Et oppgjør på 1.7%. Flere i privat sektor endte på et lønnsoppgjør godt over 3%, langt unna de rammene de påla andre.

- Den enkle utveien for norske politikere er å skylde på at forhandlinger skjer mellom partene i arbeidslivet, og ikke noe politikere skal legge seg opp i. Men hvem er egentlig partene i arbeidslivet? Hvem eier KS? Det er politikere i Åmot, Vågå og på Lillehammer. Vi trenger at lokale og nasjonale politikere tar tak og blir ansvarliggjort som arbeidsgivere, og som kan påvirke, fortalte Thore Johan årsmøtet.

Tilbake til normalen

I talen snakket han også om ønske å komme tilbake til normalen etter et år med koronapandemi. I dette legger det tredje paradokset. Han inviterte årsmøte å reflektere over hva dette er, og hva som bør være normalen når vi får kontroll over pandemien.

- Hvis normalen er sulteforing og nedprioritering av offentlig sektor, er det ikke en normal vi ønsker. Hvis normalen er en situasjon hvor utenlandske investorer får tappe statskassa av midler som de tar ut i utbytte og reinvesterer i for eksempel oljeindustri, er det ikke en normal vi trenger. Hvis normalen er at vi fortsetter å dømme de mange gode, flotte ideelle barnehager på bakgrunn av noen mektige kommersielle velferdsprofitører, er det ikke en normal vi trenger, sa han.

Han minnet årsmøtet på at det heller ikke holder å være bekymret for de sårbare barna i en krisetid. De sårbare barna vil fortsette å være sårbare etter pandemien og må synes, snakkes om og satses på etter pandemien.

La barn være barn

Han ba årsmøtet om å sette mer pris på det som ikke kan prissettes, der mennesker får bety mer enn produkter. Der barn i SFO får lov til å leke på egne premisser. Der elever i skolen får lov til å vokse, forske, leve og utvikle seg i tråd med hva kroppen og hjernen klarer, i stedet for å møte standardiserte tester.

- Vi trenger en tid der det er lærere i barnehage og skole som har tillit fra sin arbeidsgiver og som viser metodeansvar i retur. Der ledere faktisk også har tid til å være mennesker, og ikke brenner alle bruer tjue år for tidlig, sa Thore Johan.

Han avsluttet appellen med å invitere deltagerne til å ta kontakt med en tillitsvalgt i Utdanningsforbundet eller en lærer i barnehage og skole i hjemkommunen.

- Lytt til det de sier. De vet hva de snakker om, var hans siste budskap til årsmøtet.