Streiken trappes opp i Innlandet neste uke

Det er sendt varsel til Ringsaker kommune om opptrapping av streiken fra og med onsdag neste uke. Dette er en del av en stor opptrapping av streikende i hele landet.

Øyvind Melgalvis opplyser at Unio i Ringsaker vil ta ut ytterligere 285 ansatte i Ringsaker kommune og to ansatte i Innlandet fylkeskommune fra og med neste onsdag. Arbeidsgiver er orientert om opptrappingen. Kommunens koronahåndtering er fortatt unntatt streikeuttaket.

Digital markering

For de streikende i Ringsaker ble det i dag avholdt en markering over Teams. Det ble holdt appeller fra lokal streikekomite, samt fra fylkesledelsen i både Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund. Karoline Amb stod for det kulturelle innslaget og stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV fikk snakke til de streikende.

Tannhjulene i velferdsstaten

Øyvind Melgalvis har hatt travel dager som streikeleder i Ringsaker disse dagene. Han takket de streikende og kalte dem "tannhjulene i velferdsstaten". Han var opptatt av ansvaret som politikerne har i den situasjonen vi er oppe i.

- I det ene øyeblikket skryter politikere av for oss for den flotte jobben vi gjør i barnehage, skole og helsevesen. I det andre øyeblikket gjemmer de seg bak stolene sine og peker på at det er partene i arbeidslivet som må løse utfordringene vi står i. Jeg mener det er ansvarsfraskrivelse fra politikerne, det er politikerne som bevilger penger og de kan presse på for en bedre lønnsutvikling, sa han til de streikende.

Han mener at økt lønn nå ikke kan sees på som en kostnad, men som en investering i fremtiden.

Jeg er en av de uunnværlige

Eli Bredvold Stai er hovedtillitsvalgt for NSF og nestleder i Unio sin streikekomite. Hun snakket om de mange sykepleierne som sikrer kvaliteten i helsetjenesten.

- Jeg er sykepleier og en av de uunnværlige. Det er mangel på oss, og det merkes allerede. Det kommer til å bli verre om det ikke skjer noe. Det er få eller ingen søkere til stillinger som lyses ut, og vi som er i jobbene våre merker slitasjen på kroppen, sier hun.

Hun var opptatt av å formidle at noe må skje og at det er KS sitt ansvar å investere i fremtidens velferd.

Streik er noe du gjør for laget ditt

Karoline Amb stod for det kulturelle innslaget i markeringen. Hun hadde en melding til de streikende.

- Streik er det motsatte av å tisse i buksa for å holde varmen. Streik gjøres for at noe skal bli bedre på sikt. Streik er ikke noe du gjør for deg selv, men noe du gjør for laget ditt, og en kamp en kjemper for mange, sa hun i sin hilsen.

Hun leste et utdrag fra boka "Til ungdommen" av Linn Skåber og spilte Prøysens vise Julepresangen. 

Livsviktige jobber

Karin Andersen, mangeårig stortingsrepresentant for SV ble introdusert av fylkesleder Thore Johan Nærbøe som en som har "en stemme for solidaritet og en stemme for de små mot de store". Hun var glad for å kunne komme med noen ord til de streikende.

- De jobbene som dere har, er livsviktige for de menneskene som jeg arbeider mye med. Det er mennesker som har fått tildelt dårligere rammer enn andre og har ulike utfordringer. Skal vi få til gode lønns- og arbeidsvilkår og mulighet til å rekruttere flere folk, må kommuneøkonomien heves kraftig, sa hun.

Hun oppfordret tillitsvalgte, lærere, sykepleiere og andre til å ha tettere kontakt med sine lokale politikere for å fortelle om hvilken arbeidssituasjon en har i kommunen.

- Det er ikke alle politikere som vet hvor presset hverdagen er, og det er ikke alle politikere som får nødvendig informasjon om dette. Lokalpolitikere må også ta et støtte ansvar inn mot KS. KS skal ivareta hele kommunesektorens interesser, ikke rådmennenes interesser. De må sørge for å beholde lærere og sykepleiere og sørge for at de klarer og stå i jobben til pensjonsalder, sa hun.

Takk for at dere tar kampen for oss alle

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Innlandet fikk avslutte med sin appell. Han takket de streikende for den jobben de gjør på vegne av fellesskapet og på vegne av alle Uniomedlemmer i Innlandet.

- Det var i Ringsaker at fagforeningsgnisten min ble tent. Det er flott å stå her foran dere i Ringsaker i dag og takke for det arbeidet dere nedlegger for oss alle. I dag er Uniosamholdet synligere enn noen gang. Det er slike markeringer i hele landet. Jeg håper dere også får med dere støttemarkeringer i avisen, på nett og på sosiale medier, sier Thore Johan.