Støtte til de streikende i opera-, teater-, og orkestersektoren

Teater- og kulturstreiken har pågått siden 3. september og det er streikende medlemmer av ulike forbund i Innlandet. Fylkesleder Thore Johan Nærbøe snakket med de streikende utenfor Hamar kulturhus og gav dem Utdanningsforbundet Innlandets støtte.

De ansatte i opera-, teater- og orkestersektoren har hatt en midlertidig pensjonsordning siden 2016. De krever nå en pensjonsordning som er livsvarig, slik de hadde før 2016.

- Dette er en kampsak som er viktig. Utdanningsforbundet mener pensjon må være livsvarig og at kvinner og menn må sikres lik pensjon. Kvinner skal ikke straffes økonomisk fordi de lever lenger enn menn. Kravet til de streikende er en hybridpensjon som er livsvarig og kjønnsnøytral. Det er et legitimt krav, sier Thore Johan Nærbøe.

Han har vært en liten tur bort til de streikende utenfor Hamar kulturhus med frukt og sjokolade, samt støttende ord.

- Frukt og sjokolade var bare et symbol på at de som nå streiker for en verdig pensjonsavtale har støtte hos oss i Utdanningsforbundet Innlandet. Det kan oppleves ensomt å stå i streik, særlig når en er få personer i en liten, men svært viktig, sektor, sier han.

I går ble streiken utvidet. 80 nye kulturansatte gikk ut i streik og til sammen er 891 kulturansatte være i streik.