Stipend fra Vangerud Hals Legat

Er du lærer eller barnehagelærer i tidligere Hedmark fylke kan du nå søke om stipend for videreutdanning fra legatet til Vangerud Hals

Vangerud Hals legat skal i utgangspunktet deles ut til lærere i barnehage og skole i Grue og Brandval området i tidligere Hedmark fylke. Dersom det ikke er søkere fra dette området, kan lærere i barnehage og skole i omkringliggende kommuner prioriteres. Lærere i barnehage og skole i hele tidligere Hedmark kan få stipend dersom ingen i de to førstnevnte kategoriene søker. Selv om Hedmark og Oppland fylke nå er sammenslått vil ikke lærere i tidligere Oppland omfattes av legatet. Dette grunnet stiftelsens formål.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er i år satt til 20. august og tildeling av stipend vil foregå i september. Stipend vil utbetales etter godkjent vitnemål. Det kan søkes på stipend for utdanning gjennomført i 2020 og 2021, da det ikke ble utlyst stipend i fjor. Det er også mulig å søke stipend for utdanning som er påbegynt i 2020, men som avsluttes senere i år eller i 2022. 

Søknad sendes til innlandet@utdanningsforbundet.no. Merk eposten Vangerud Hals. Vitnemål sendes inn i etterkant av tildeling.

Du kan finne mer informasjon på siden for Vangerud hals legat