Sommerhilsen fra fylkesleder

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe ønsker god sommer med en sommerhilsen til alle medlemmer og tillitsvalgte.

I dag er det den 24.juni. Fra kontoret mitt på Hamar kan jeg se utover ei grønn gressmatte på Briskeby stadion, sola skinner fra skyfri himmel og ifølge ett av barna mine er det god badetemperatur i Mjøsa. Det siste stiller jeg meg tvilende til, selv om jeg faktisk har vært uti en gang i år allerede.

Når en sitter på kontoret, i dag ganske aleine, er det fort gjort å havne i det reflekterende hjørnet. Mye har skjedd denne våren, og det er store oppgaver som ligger foran oss som medlemmer i Norges største fagforening for profesjonsutøvere.

En stor takk

Først av alt har jeg lyst til å rette en stor takk til alle våre tillitsvalgte på arbeidsplassene, i lokallagene og i fylkesstyret. Den jobben som er lagt ned dette barnehage – og skoleåret, et år som kommer til å stå igjen i historien som av de sjeldne, er intet mindre enn prisverdig. Om du som medlem har overskudd eller mulighet til en ekstra tanke i løpet av sommeren, kunne jeg ønske at du kan sender den til en plass – eller lokallagstillitsvalgt. De fortjener det.  

Den neste på lista som fortjener en takk, er deg som medlem. Du har vært til stede i barnehagen, i klasserommet, i auditoriet under forelesning, på kontoret som ansatt i støttesystemene, som styrer, assisterende leder, rektor eller kommunalsjef. Kanskje du er ordfører, kommunedirektør eller pensjonist. Uansett er jeg på vegne av fylkesstyret svært takknemlig for at du har lagt ned en innsats til det beste for barn, elever, studenter og andre som trenger vår hjelp og arbeidsinnsats. Det kan være at det var ditt innlegg i sosiale medier, din ytring i lokalavisa eller den ekstra samtalen du hadde med en som trengte deg akkurat der og da som fikk pendelen til å svinge rett vei. Som profesjonsutøvere i oppvekst – og utdanningssektoren kjenner vi til tusenvis av slike hendelser, hver eneste dag, i hele Innlandet. Din innsats betyr noe for andre, og jeg håper at du vet og kan kjenne det. I hvert fall inniblant.

Frustrasjon over at utfordringene ikke tas på alvor

Med stor sannsynlighet har du kjent på følelsene dine dette barnehage – og skoleåret. Det er all grunn til å tro at du har vært frustrert, sliten, oppgitt, ja kanskje også sint. Når vår arbeidsgiver ikke tar rekrutteringsutfordringene på alvor med den konsekvens at du er alene med 15 barn på slutten av dagen i barnehagen eller at du må se at dine elever for endte gang denne uken må ha timer med en ukvalifisert, er det ikke vanskelig å forstå kort lunte. Når kunnskapsministeren beskriver samfunnsfagene som «mindre fag,» når regjeringen ikke klarer prioritere ansatte i barnehage og skole i vaksinekøen, når din arbeidsgiver innfører programmer som begrenser din mulighet til å utøve ditt profesjonelle skjønn, når myndighetene svekker vår streikerett ved å innføre tvungen lønnsnemnd basert på dårlig grunnlag, da er det lov å vise følelser. Jeg har sett mange profilbilder i sosiale medier denne våren med varianter av «#ikkeminminister» eller Astrid Lindgren sitt berømte sitat om «människor med makt.» Det tolker jeg som helt berettigede uttrykk for frustrasjon, reaksjoner på at du ikke møter forståelse for de utfordringene som faktisk finnes i din arbeidshverdag.

Jeg håper du tar med deg disse følelsene, denne frustrasjonen og dette sinnet, og snur det til engasjement og videre kamp. For det er akkurat det som trengs nå. Vi kommer ikke til å vinne kampen mot mindrelønnsutvikling, lærernes rett til å utøve sin profesjon eller kampen for et reelt trygt og helsefremmende arbeidsmiljø i en runde alene. Dette krever langsiktighet og stayerevne. Det krever at vi klarer beholde opinionen på vår side, slik de beviselig er. 75 % av Norges befolkning viste forståelse eller stor forståelse for UNIO – streikene. Folk er like opptatt av gode barnehager, skoler og støttesystem som vi er. Men skal vi klare å holde saken varm, må vi – for å si det så ungdommelig som jeg klarer – spille #longgame.

Stortingsvalg til høsten

Den 13.september er det valg til nytt Storting. Utover sommeren og fram mot valget kommer det til å være kamp om plassen i det offentlige skiftet, for utfordringene er mange. Forskjellene øker, det er kamp om offentlige midler, vi har en kommuneøkonomi som lider under at oppgavene er for mange, vi har en aldrende befolkning som krever satsing på helsearbeidere, vi har fortsatt en pandemi gående og en verden som blir stadig varmere. Om Utdanningsforbundet skal klare å løfte frem vårt arbeid og bli synlige, trenger vi at alle løfter sammen og gjør jobben der vi er.

Det er plukket ut tre hovedområder inn mot valget:

  • Alle elever i skolen skal ha en lærerutdannet lærer i alle fag
  • Minst 50 % av de ansatte i barnehagen skal være utdanna barnehagelærer
  • Nyutdanna lærere i barnehage, grunnskole og videregående skal ha rett til kvalifisert veiledning de to første årene i yrket.

Alle disse sakene krever at vi tør prioritere annerledes i Norge. Vi må tørre si at det foregår verdiskapning også innenfor vår profesjon, både i private barnehager og den offentlige skolen. Jeg tror at den norske befolkningen ser at det er behov for en retningsendring – uavhengig av hvilket parti man stemmer på – for at vi som samfunn skal klare nå kravet om en kompetent og god velferdsstat. En armod i offentlig sektor vil ikke hjelpe noen, samme om man er ansatt i privat eller kommunal virksomhet. Barna våre går i offentlig finansierte barnehager og skoler, og de eldre og pleietrengende bor på offentlig finansierte sykehjem. Disse trenger at de møter kvalifisert arbeidskraft, som har gode lønns – og arbeidsvilkår slik at de får gjort sin livsnødvendige jobb.

Nyt gode sommerdager

Det er all grunn til å tro at vi kommer til å ha hendene fulle også i barnehage – og skoleåret 2021/22. Men akkurat nå håper jeg du får muligheten til å nyte noen sommerdager i Innlandet eller hvor ditt ferieparadis måtte være, helt uten å tenke på verken tvungen lønnsnemnd eller fremtidsfaget i videregående opplæring. La det bli en sommer hvor du nyter jordbær med fløte, eller en krone – is med sjokolade. En tid hvor du kan senke skuldrene og la ferien gjøre det ferier skal gjøre.

God sommer, alle sammen.

Med hilsen,

Thore Johan Nærbøe, fylkesleder Utdanningsforbundet Innlandet