Søk om å få delta på Geneveskolen

Internasjonalt arbeid er et viktig område for Utdanningsforbundet, og vi ønsker at flere medlemmer og tillitsvalgte skal engasjere seg i dette arbeidet. Nå kan tillitsvalgte søke om å få delta på Geneveskolen.

Thore Johan Nærbøe, fylkesleder i Utdanningsforbundet, er opptatt av å gjøre denne muligheten kjent for flere.

- Genèveskolen er den mest omfangsrike skoleringen Utdanningsforbundet tilbyr og vi ønsker at dette tilbudet skal være godt kjent, og at vi får så mange kvalifiserte søkere som mulig. Inneværende år deltar fylkesleder i Nordland, Anita Karlsen, på skoleringen og tilbakemeldingene fra både henne og tidligere deltagere er formidable, sier Thore Johan.

Han mener at en stadig mer internasjonal og globalisert verden krever at vi setter oss inn i internasjonalt arbeid.

- Betydningen av internasjonalt arbeid er viktigere enn noen gang. Samtidig ser vi at arbeidstakere verden over opplever økt press i sin arbeidshverdag, og i mange land arbeides det aktivt for å motvirke/undertrykke fagforeningers påvirkningsmulighet. Også her til lands ser vi dette, til tross for at den nordiske modellen trekkes frem som sjablongen andre kan se til, sier han.

Han trekker frem Hurdalsplattformen der regjeringen snakker om betydningen av det organiserte arbeidslivet.

- Støreregjeringen snakker i sin Hurdalsplattform om en tillitsreform som motvekt til mål – og resultatstyringen som har preget vår hverdag de siste tjue årene. En arbeidshverdag der arbeidstakeres rettigheter blir utfordret, og medbestemmelse og reell påvirkning er fremmedord. Ikke minst kom dette til uttrykk i koronapandemien, der mange av de tillitsvalgte i UNIO sine særforbund beskriver at medbestemmelsesapparatet ikke ble godt nok ivaretatt, sier han.

Han mener at gjennom kunnskap, erfaringsutveksling og fysiske møtearenaer i Brüssel og Genève vil gi den som søker deltagelse i Geneveskolen mulighet til å lære om nettopp fagbevegelsens betydning og mulighet til innflytelse i en globalisert verden.

- Jeg vil oppfordre tillitsvalgte til å sende en søknad, og søknadsfristen er senest 1. desember 2021, sier han.

Utdanningsforbundet dekker utgifter til reise, opphold i dobbeltrom (obligatorisk) og bidrag til kost. Alle tillitsvalgte oppfordres sterkt til å søke, uavhengig av alder. Erfaring som tillitsvalgt vil bli vektlagt ved uttak.