Pensjonistrådet endelig i gang igjen

Tirsdag 28. september kunne endelig pensjonistrådet i Utdanningsforbundet Innlandet ha sitt første rådsmøtet siden koronapandemiens inntog. Pensjonistrådets leder, Leif Fjeldstad er glad for at de har kommet i gang igjen.

- Det har vært en vanskelig periode med nedstengningen. Det har naturlig nok ikke vært noen aktiviteter for pensjonister, da mange av våre pensjonistmedlemmer har vært i risikosonen, forteller Leif.

Han setter utrolig stor pris på å nå være tilbake sammen med en gjeng engasjerte rådsmedlemmer som virkelig gleder seg til å få ta fatt på arbeidet.

- Det aller beste med å starte opp igjen må jo være å kunne ta del i det viktige fellesskapet. Det føles godt å kunne møte de andre i rådet, og vi gleder oss nå til virkelig å ta fatt på oppgavene, sier Leif.

Utdanningsforbundet i Innlandet ble sammenslått i 2019 og det første halve året ble av styret brukt til å finne en felles plattform av medlemmer fra gamle Oppland og gamle Hedmark. Deretter ble arbeidet satt på is i en lang periode grunnet korona.

Pensjonistrådets leder deltatt i fylkesstyret

Selv om pensjonistrådet ikke kunne møtes, har rådets leder Leif Fjeldstad møtt på de fylkesstyremøtene som han har hatt muligheter til på teams.

- Det er viktig for oss at perspektiver fra pensjonistene tas med i fylkesstyrets arbeid, og det har vært fint å kunne delta i diskusjonene selv om de har skjedd på skjerm, sier Leif.

Ny giv for pensjonistarbeid lokalt

Rådet ønsker nå å bidra til å sette i gang aktiviteter for pensjonistene i lokallagene etter en lang periode uten møter.

- Det vil være viktig for oss å få i gang arbeidet med pensjonistarbeid i lokallagene nå. Vi tror at det er mange pensjonistmedlemmer som har savnet aktivitet og som nå gleder seg til å bruke engasjementet sitt i Utdanningsforbundet igjen, sier Leif.

Viktig at pensjonistmedlemmer vet at de også kan få bistand

Torill Beitdokken, nestleder i Utdanningsforbundet Innlandet, deltok på rådets første møte. Hun opplever et engasjert råd som ønsker å bidra i arbeidet i fylkeslaget.

- Vi har hatt gode diskusjoner om både tariff, opplæringsloven og ettervirkningene av korona for den enkelte og for samfunnet. Det er viktig for oss at vi tar med oss erfaringene som er samlet i pensjonistrådet i ulike diskusjoner i fylkesstyret, særlig i våre faglige profesjonsdiskusjoner, sier hun.

Hun mener også at rådet må høres i det videre arbeidet om pensjonistenes plass.

- Det jobbes i Utdanningsforbundet om pensjonistenes plass i organisasjonen. Det skal fylkesstyret i Innlandet også arbeide med. Her vil rådet selvsagt bli hørt, sier hun.

Hun mener det er viktig at pensjonister vet at de kan få bistand i saker med for eksempel NAV eller SPK, KLP eller andre pensjonstilbydere. Her tror hun rådet kan være med på å formidle informasjon om det viktige arbeidet vi gjør i slike saker.

- Vi har hjulpet mange pensjonistmedlemmer med klage på etteroppgjør, klage på vedtak om tilbakebetaling, eller hjelp til å se om vedtak de har mottatt er etter gjeldende lovverk, sier hun.