Nå er det nok - KS må handle

Lokallagsleder og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Østre Toten, Linn Therese Myhrvold, har fått med seg 124 lokallagsledere fra hele landet i ett opprop mot ansvarsfraskrivelsen til KS. De krever at ekstraarbeidet som gjøres i skolene kompenseres.

Både lærere, ledere, ministre og andre politikere har vært tydelige på at koronaskolen og utfordringene med traffikklysmodellen og elever i og utenfor karantene har gitt mye ekstraarbeid. Lærere uttrykker i alle landets kommuner at arbeidsbelastningen har økt kraftig, og at arbeidsinnsatsen som utføres har vært langt større enn normalt for veldig mange. Dette er starten på budskapet i innlegget som er distribuert til avisene og utdanningsnytt.

- Alle ser ut til å være enige i at det har vært en ekstra belastning på lærerne. Alle med unntak av KS. Som tillitsvalgte reagerer vi enormt sterkt på KS sin fremtreden i den pågående uenigheten om overtidskompensasjon, sier Linn Therese.

KS har, gjennom dialog med blant annet Utdanningsforbundet, blitt gjort klar over at lærere gjentatte ganger blir satt i situasjoner som krever ekstraarbeid, blant annet ved svært brå skifter av smittevernnivå. Hovedtillitsvalgte og arbeidsplasstillitsvalgte beskriver en situasjon der lærerne er svært slitne og at de strekker seg langt.

- Jeg opplever at KS bruker det gjeldende avtaleverket som et skalkeskjul, i stedet for å ta ansvar som den seriøse arbeidsgiverpart de burde være. Ved å ikke gå i dialog om kompensasjon, så lar de en hel lærerstand stå igjen med Svarteper, sier Linn Therese.

Lærere velger alltid elevene

For henne var det viktig å rette skytset mot arbeidsgiver.

- Lærerne har elevene som førsteprioritet og gjør valgene sine deretter. De bretter opp ermene og gjør alt de kan for at elevene skal ha trygge og stabile rammer. Når de så ber om å bli kompensert for den store merbelastningen har man blitt møtt med blank avvisning. Dette er arrogant fra KS sin side, mener Linn Therese.

Flere lokallag har tiltrådt innlegget til Østre Toten. Da hun måtte sette strek hadde 124 lokallag blitt med som underskrivere. Linn Therese mener at dette viser at tillitsvalgte nå har fått nok.

- At en arbeidstidsavtale ikke tar høyde for arbeid under en pågående pandemi, virker ikke å være så farlig for KS. Jeg blir provosert over at Hege Mygland, avdelingsdirektør for forhandling i KS, uttaler at arbeidstidsavtalen bør praktiseres med fleksibilitet og romslighet "i disse pandemitider". For meg blir det vanskelig å akseptere den rigiditeten som lærerne i skolen blir møtt med. Det er ikke bare lærere som skal vise fleksibilitet og romslighet. Kommunene kan ikke drive skole ved at lærerne jobber deler av tiden gratis, sier hun.

Det holder ikke med ord

I innlegget omtales også direktør for helse, velferd og demokrati i KS. I et innlegg i Utdanningsnytt sier Eide at "det er ingen tvil om at lærere nå gjør en stor ekstra innsats. Lærere, i likhet med andre yrkesgrupper i kommunal sektor, skal få betalt for pålagt overtid i tråd med tariffavtalen". Han beskriver videre at KS gjerne bidrar til å ordne opp dersom det er grunnlag for dette. 

- Vi reagerer på utsagnet da vi vet at KS ikke har villet inngå en avtale om overtidskompensasjon. Kommunene er også veiledet til å avvise læreres spørsmål om overtidsbetaling, dersom ikke lærerne selv eksplisitt har sørget for avtaler om overtidsarbeidet. Dette er ikke bare frekt, men også svært provoserende. Vi opplever at det vitner om liten respekt for lærere og deres arbeidssituasjon, sier Linn Therese.

Hun mener at det er unødvendig at det har tatt et år uten at det har kommet gode løsninger på de utfordringene som mange lærere skisserer. Hun har heller ingen forståelse for at KS mener de ikke har fullmakt til å inngå noen sentral avtale, og at de heller vil sende ut en veileder til kommunene.

- KS prøver å kamuflere egen ansvarsfraskrivelse, ved å peke på at det er lærernes arbeidstidsavtale som er problemet. Vi mener at er det noe pandemien har vist så er det at lærerne trenger mer frihet til å styre over egen arbeidstid. Lærerne viser at de tar ansvar, finner løsninger og omstiller seg i et raskt tempo, helt uten detaljstyring og kontroll fra arbeidsgiversiden. Dette gjør de uavhengig om de underviser fra skolen eller hjemmekontor, sier Linn Therese.

Hun mener at det er på tide å slutte å bare snakke om de omstillingsdyktige og flinke lærerne, og ta på alvor at ekstraarbeidet må kompenseres.

- På kort tid har 124 lokallag skrevet under på innlegget. Det viser at utfordringene gjelder i hele landet. Nå må KS vise ansvar, avslutter Linn Therese.

Dette er mennesker som vet hva de snakker om

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe er glad for engasjementet fra lokallagene.

- Når over 120 lokallagsledere roper opp på denne måten, og beskriver problemet slik som de gjør, så er dette stemmer KS bør lytte til. Dette er tillitsvalgte som har tett kontakt med medlemmene sine, og mange av dem har selv kjent utfordringene på kroppen. Dette er mennesker som vet hva de snakker om, sier han.