Medlemsmøte høring nasjonal rammeplan SFO

Den 21. januar fra 18.00-20.00 arrangeres et åpent medlemsmøte for medlemmer som arbeider i SFO. Tema er høringen på den nye nasjonale rammeplan for SFO.

Medlemsmøtet arrangeres på Zoom og du finner lenke til arrangementet på Utdanningsforbundet Innlandets Facebookside.

Utdanningsforbundet organiserer flere medlemmer i SFO og er opptatt av hvilket tilbud SFO skal være for barn. I dag har ikke SFO en nasjonal rammeplan som sier noe om innholdet i tilbudet. Det er store variasjoner i Norge på hvilket tilbud som ytes. Målet med den nye rammeplanen er at det skal bli et mer likeverdig tilbud i hele landet.

Mulighet til å påvirke

Ingen av fylkesstyrets medlemmer arbeider i SFO. Det er derfor viktig for Utdanningsforbundet Innlandet å hente inn stemmer fra de som jobber i virksomheten eller andre som har meninger om hva SFO skal være for barna. Utdanningsforbundet er høringsinstans og innspillene fra medlemsmøtet vil bli benyttet til Utdanningsforbundet Innlandet sitt høringssvar til Utdanningsforbundet sentralt.

Høringsfristen inn til departementet er 16. mars. Rammeplanen skal iverksettes og gjelde fra høsten 2021.

Dokumentene i saken

Høringsdokumentene og andre bakgrunnsmateriell finnes på sidene til Utdanningsdirektoratet.

Innlogging og eventuelle ufordringer med å få logget seg på

Dersom du ønsker å delta, men ikke kommer inn på Zoom ta kontakt med Lise Beathe Hov på telefon 90730723. Hun kan bistå videre.

Det anbefales bruk av PC, hvis man bruker Ipad/mobil må man gjennom flere operasjoner og mister i tillegg noen funksjoner. Det anbefales også bruk av Google Chrome.

Det er mulig å logge seg på en halv time før oppstart, noe som sikrer at alle er klare og møtet kan starte klokka 18.00.

Velkommen til medlemsmøte.