Massiv støtte til de streikende

I dag går flere enn 13.000 nye Unio-medlemmer ut i streik. Over 20.000 kommunalt ansatte er nå i streik. I dag på sosiale medier får de massiv støtte.

Linn Therese Myhrvold, lokallagsleder og HTV i Østre Toten har tatt initiativ til markeringen.

- I en pandemi er det vanskelig å komme sammen for å markere et felles standpunkt. Vi har kollegaer ute i streik på vegne av oss alle, og da er det viktig at de opplever at vi som ikke er tatt ut støtter og heier på dem, sier hun.

Oppfordringen er sendt ut via sosiale medier og har fått en enorm oppslutning.

- Jeg opplever at støtten er veldig stor, både på sosiale medier og i det offentlige rom, og når vi alle gjør dette på samme tid, ser en virkelig omfanget av hva denne streiken betyr for mange, sier Linn Therese.

Utdanningsforbundet Kongsvinger er en av flere lokallag som har markert sin støtte:

Linn Therese er veldig godt fornøyd med dagens markering.

- Feeden min på Facebook var stappfull av bilder fra hele landet i morgentimene, og jeg ser at det fortsatt kommer bilder og støtteerklæringer utover formiddagen. Håper det gir en skikkelig boost for de som står i front, og at de kjenner at de har oss alle i ryggen, sier Linn Therese.

Stand på Elverum

I Innlandet er det Utdanningsforbundet og Unio-forbundene i Ringsaker som er berørt. Tillitsvalgte i de andre lokallagene vil gjerne vise sin støtte til de streikende. I en pandemi blir det sosiale medier som blir arenaen for støtte.

- Dette er en viktig streik. Det er viktig å si i fra at nok er nok. Rekruttering og frafall i yrkene våre er et alvorlig problem, og når KS og politikere ikke tar dette på alvor, må vi faktisk si ifra. Det er viktig å få fram at det ikke er noen motsetning mellom ønske om å bli verdsatt for egen jobb og utdanning, og samtidig sette pris på alle andre yrkesgrupper i skole og helse. Men det er bare lærere som er lærere, og sykepleiere som er sykepleiere, sier lokallagsleder og HTV i Utdanningsforbundet Elverum, Gunnhild Grindheim.

Hun er enig med Linn Therese at det er utfordrende å stå på sidelinja i en streik, når det er korona-restriksjoner.

- Vi skulle ønske vi kunne samle medlemmene, men må gjøre det beste ut av situasjonen slik den er. I dag holder vi stand sammen med NSF i Elverum, og vi håper også på å få leserinnlegg på trykk. De streikende skal i alle fall vite at vi er sammen om dette, og at vi er stolte over jobben som de gjør for oss alle, sier Gunnhild.

Imponerende å se engasjementet

Inge Jostein Findalen er lokallagsleder i Nord-Fron. Han synes det er imponerende å se hvor mange dyktige og engasjerte medlemmer som nå står midt i streiken. Han opplever også at støtten til streiken er stor, og mener at den i tillegg vokser blant folk rundt om i landet.

- Realitetene er at det er store rekrutteringsproblemer av helsepersonell og lærere i skolesektoren. KS er nødt til å erkjenne dette og gi disse yrkene en klar lønnsvekst. Uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge opp. Skal vi unngå det må KS starte et lønnsløft som sikrer at unge faktisk velger å utdanne seg til kommunens velferdsyrker. Derfor er streiken viktig og riktig, sier Inge Jostein.

Han merker engasjementet også i eget lokallag.

- Den siste uken har flere begynt å følge Facebook-siden vår og vi opplever mer «lik og del» enn vi gjør til vanlig. Medlemmene etterspør statusoppdateringer om streiken og setter pris på den informasjonen de får. De streikene gjør en fantastisk innsats, og jeg håper de ser at vi står sammen med dem i streiken. Det er mange som heier på dere, sier han.

Vanskelig å måle verdien av våre bidrag

Utdanningsforbundet Hamar har tidligere vært i flere streiker. I år støtter de opp om nabolokallaget Ringsaker.

- Det er viktig å synliggjøre betydningen Unio sine medlemmer har i samfunnet. Vi blir færre som er kvalifisert til å gjøre de arbeidsoppgavene vi har mandat til sierå gjøre. Dette vil på sikt gjøre samfunnet fattigere. Det vil alltid være vanskelig å måle den verdiskapningen vi står for og dermed vår verdi, sier Frode Løvbak, lokallagsleder i Utdanningsforbundet Hamar.

Han trekker fram at SSB anslo under nedstengningen våren 2020 at samfunnet tapte enorme summer daglig på at skole og barnehage var stengt.

- Dette viser jo også vår betydning for verdiskapningen i landet. Våre medlemmer er ikke viktige bare for å øke kunnskapen i samfunnet og for å utdanne fremtidens arbeidstakere på alle områder. Vi er viktige for at Norge kan opprettholde sysselsettingen, sier han.

Han er bekymret for at KS underkommuniserer betydningen av alle timene som gis av ukvalifiserte.

-  KS har uttalt i debatter at det ikke er så farlig at ca 20% av all undervisning foregår av ukvalifiserte, og at dette tallet er kunstig høyt grunnet økt vikarbruk i Covid.19 pandemien. At ingen nasjonale politikere sier imot skremmer meg. I 2021 burde det vært lovfestet at alle barn har rett til å få undervisning av en kvalifisert lærer, sier han.

Flere ansatte på dispensasjon

I Øystre Slidre er Tone Klevrud lokallagsleder og hovedtillitsvalgt. De vet at det er vanskelig å rekruttere lærere til regionen.

- I Øystre Slidre, og hele Valdresregionen, er det som de fleste andre steder, lærermangel både i barnehager og skoler. jeg tror så godt som alle kommunene har barnehagelærere eller pedagogiske ledere på dispensasjon hvert eneste år og ukvalifisert personell til å undervise i skolen, sier hun.

Hun kjenner på en stolthet over å være en del av Unio-fellesskapet selv om en er et stykke unna de streikende.

- Det er fantastisk å se den jobben de streikende gjør for alle oss som bare følger med fra sidelinja. Dagens markering som Linn Therese Myhrvold har tatt initiativ til, gjør det enkelt for oss andre å bli med og vise vår støtte. I morgen skal vi ha regionmøte i Valdres for lokallagsledere for å se hva vi kan gjøre lokalt for å støtte streiken. Og til de streikende vil jeg gjerne si at vi setter stor pris på jobben dere gjør. Sammen er vi sterke, sier Tone.

Tapt lønnsvekst i årevis

Aslak Stensrud er styremedlem i fylkesstyret og leder av tariffutvalget på fylkeskontoret. Han er med på å slå ring rundt de som streiker for høyere lønn.

- Det var til stor motstand blant de tillitsvalgte for lærerne at forhandlingsansvaret ble overført fra stat til kommune av Kristin Clemet i 2004. «Hva var det vi sa?» er kanskje en floskel, men ikke desto mindre passer uttrykket godt når en ser lønnsutviklingen for lærerne i skoleverket i den påfølgende femtenårsperioden. 14% og femsifrede beløp i tapt lønnsvekst for UNIOs største gruppe kom i kjølvannet av den upopulære avgjørelsen, sier han

Han mener at gode pensjonsordninger, bedre jobbmuligheter og stor grad av autonomi i yrkesutøvelsen tidligere har vært trekkplastre for å rekruttere høgt utdannede til offentlig sektor.

- I dag ser vi at disse konkurransefortrinnene smuldre bort, og kommunene har i en årrekke stått i store rekrutteringsutfordringer til yrker med krav om høyere utdanning. KS gjør ingenting for å hindre den varslede lærer- og sykepleiermangelen. Streiken er helt nødvendig for å sette lys på dette problemet, avslutter han.