Konferanse om aktivitetsplikten i barnehage

Utdanningsforbundet Innlandet, KS Innlandet og Statsforvalteren i Innlandet samarbeider om konferansen Til barnets beste - Trygge og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen.

Ny paragraf i barnehageloven

1. januar 2021 kom det nye bestemmelser i barnehageloven om barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø. Det har blitt kalt barnehagens mobbelov. Forskning viser at mellom 8 og 12 prosent av barnehagebarn opplever mobbing, for eksempel i form av utestenging fra lek. 

-Det er viktig å få frem at bakgrunnen for endringen i barnehageloven bygger på forskning, sier kontaktperson barnehage, Bente Kampesveen.

Den nye loven sikrer små barns rett til et trygt psyikisk og sosialt miljø i barnehagen. Dette har vært i Rammeplanen for barnehager lenge, men nå har det også kommet med i loven. 

Aktivitetsplikt

Gjennom innføringen av aktivitetsplikten tydeliggjøres ansvaret til de ansatte i barnehagen. De forpliktes til å jobbe systematisk for å forebygge mobbing og utestenging. Dersom ansatte mistenker at barn opplever dette, har barnehagen nå en plikt til å sette inn tiltak og følge det opp over tid.

Kommunen sin oppgave som tilsynsmyndighet er også tydeliggjort. De skal blant annet påse at barnehagen følger regelverket gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn.

Felles konferanse

Utdanningsforbundet Innlandet inviterer til felles konferanse sammen med KS Innlandet og Statsforvalteren i Innlandet 15. desember. Konferansen arrangeres på Scandic Hamar. Det legges opp til at hver kommune kan stille med inntil fem deltakere, og det oppfordres til at styrer og tillitsvalgt kommer sammen.

-Det er en forutsetning for godt samarbeid at tillitsvalgte og ledere får høre det samme, og derfor er det viktig at dette er en konferanse som partene arrangerer sammen. Godt partssamarbeid er viktig på alle nivå, og her viser vi dette i praksis, sier Bente.

Hun legger og til at en erfaringskonferanse vil gi hver enkelt barnehage muligheten til å få nye ideer, innspil og planer for hvordan de skal jobber videre i sin kommune.

Faglige innlegg

Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved Universitet i Agder skal stå for de faglige innleggene. I tillegg legges det opp til dialog og erfaringsutveksling både i grupper og i plenum.

Påmelding

Påmelding til konferansen skjer på Statsforvalteren sine nettsider, og det oppfordres til at barnehageadministrasjonen administrerer felles påmelding fra hver enkelt kommune. 

Sitert

Avbildet: Bente Kampesveen
Bente Kampesveen

Kontaktperson barnehage

Lov om barnehager (barnehageloven) - Lovdata


Til barnets beste - Trygge og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen | Statsforvalteren i Innlandet