Hva mener listetoppene?

Utdanningsforbundet Innlandet har utfordret listetoppene i hvert parti som stiller lister i Hedmark og Oppland til å lage en video der de blir bedt om å svare på spørsmål knyttet til Utdanningsforbundets tre hovedsaker i Stortingsvalget.

De fleste av partiene har svart opp utfordringen og har sendt inn hver sin video. Du kan se alle videoene i åpne-lukke-lenkene nederst i saken. Spørsmålene som ble stilt, som de blir oppfordret til å svare på er:

  1. Hver dag blir tusenvis av elever i skolen undervist av ukvalifisert personell, voksne som mangler lærerutdanning. Utdanningsforbundet mener at alle elever skal ha en lærerutdannet lærer i alle fag. Hvordan mener ditt parti at man må jobbe for å nå dette målet?
  2. I dag mangler det ca. 2 500 barnehagelærere landet over for å sikre at minst 50 % av de ansatte i barnehagen har barnehagelærerutdanning. I Innlandet drives 68 barnehager utenfor pedagognormen. Hvordan vil ditt parti jobbe for å nå målet om minst 50 % barnehagelærere?
  3. Altfor mange nyutdanna lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring slutter de fem første årene av yrkeslivet. Forskning viser at profesjonsfaglig veiledning øker nyutdanna sin motivasjon til å bli i yrket, og Utdanningsforbundet krever at det skal innføres rett til kvalifisert veiledning de to første årene i yrket. Hvordan vil ditt parti jobbe for å nå dette målet?

Fornøyd fylkesleder

Thore Johan Nærbø har hatt samtaler med de fleste listetoppene i vår som et ledd i å skape dialog med politkere fra Innlandet.

- Utdanningsforbundet er og skal være en sterk politisk aktør i Norge og Innlandet. Vi er en partipolitisk uavhengig fagforening med en helt klar utdanningspolitikk. I vårt fylke representerer vi over 9 000 yrkesaktive lærere og ledere i både privat og offentlig sektor, i tillegg til nærmere 3 000 pensjonister. Gode relasjoner til våre folkevalgte, enten det er på lokalt-, fylkes - eller nasjonalt nivå, er viktig. Derfor har vi hele denne perioden lagt stor vekt på å komme i kontakt med politiske partier fra hele spekteret, for å snakke om god oppvekst - og utdanningspolitikk, sier han.

Han er godt fornøyd med responsen på forespørsel om å lage video.

- At listetopper fra nesten alle partier og fra begge de gamle fylkene nå har tatt oppgaven med å svare oss på tre sentrale spørsmål, setter vi veldig pris på. Det er viktig at våre 12 000 medlemmer - og potensielle velgere - ser hva de folkevalgte mener om utdanningspolitikk og tar med seg dette inn i stemmelokalet. Takk til alle som har sendt inn video og lykke til de siste dagene i valgkampen. Dere gjør alle en uvurderlig jobb for demokratiet vårt, sier han.

Han har en klar oppfordring til våre medlemmer.

- Til alle våre medlemmer vil jeg si; gjør din borgerplikt og bruk stemmeretten din!, sier han.