Gratulerer med barnehagedagen

I dag er det barnehagedagen og den feires over hele landet. Årets tema er små steg for kloden og viser fram barnehagens arbeid med natur og miljø. Utdanningsforbundet Innlandet gratulerer  med dagen.

Jill Johansen, styremedlem i fylkesstyret og fylkesleder Thore Johan Næbøe har i anledning barnehagedagen et innlegg i Hamar Arbeiderblad. Debattinnlegget står også i GD, OA og barnehage.no.

- Et av formålene med barnehagedagen er å synliggjøre barnehagens innhold både overfor politikere, foreldre og samfunnet generelt. Barnehagelærerne og ansatte i barnehagene legger til rette for at barn skal tilegne seg kunnskap om natur og miljø, og årets tema er svært viktig i en nasjonal og global sammenheng, sier Jill Johansen.

Forpliktelse fra lov og rammeplan

Barnehagene er forpliktet til å arbeide både etter barnehageloven og rammeplan for barnehagen. I formålsparagrafen i barnehageloven er det beskrevet at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier, som respekt for menneskeverdet og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en viktig forutsetning for å ta vare på livet på jordet.

- Oppdraget som rammeplan og loven gir til barnehagelærere og de andre ansatte er svært viktig. Barna er fremtiden, og det er de som skal leve i denne fremtiden. Vi ser det som svært viktig at det tidlig legges til rette for at barna skal tilegne seg kunnskap og bevissthet om temaet, sier Jill.

Flere barnehagelærere

I avisinnlegget trekker de frem viktigheten av FNs bærekraftsmål 4 som inneholder mål om at alle mennesker i alle land skal ha rett til å gå på skole, og å sikre at alle elever har kvalitet i utdanningen.

- Barnehagen er starten på utdanningsløpet, og god utdanning er en forutsetning for at vi skal få til god bærekraft. I denne sammenheng er det viktig at det satses på nok kvalifiserte barnehagelærere. Får vi nok barnehagelærere som har tid til å utføre det mandatet som er gitt, vil det bidra til en god og bærekrafting utdanning for våre barn, sier Jill.

Spor i framtida

Barnehagedagen viser fram mye godt arbeid når det gjelder vern av naturen og bærekraftig utvikling. Jill mener også at vi kan se til og på barna, da de har mye å lære oss.

- Voksne har et ansvar for å være gode rollemodeller for barna våre. De valgene som vi tar i dag vil sette spor i fremtiden. Barnehagens arbeid med bærekraftig utvikling bidrar til at vi kan nå målene som en bærekraftig jordklode i fremtiden. Sammen tar vi små steg for kloden, avslutter Jill.

Hele innlegget fra avisen kan leses her.

Handlingsplan for bærekraftig utvikling

Utdanningsforbundet Innlandet har en egen arbeidsgruppe som arbeider med dette temaet. Fylkesstyret i Innlandet har også vedtatt en handlingsplan for bærekraftig utvikling. Arbeidet ble igangsatt etter landsmøtet i 2019 hvor klimakrisa og omstilling til et bærekraftig samfunn var satt opp som aktuell sak. Handlingsplanen som er vedtatt skal bidra til at Utdanningsforbundet Innlandet skal være en pådriver for økt oppmerksomhet rundt miljøarbeid, bærekraftsmål og klima.

- Utdanningsforbundet har prioritert tre overordnede områder i arbeidet med bærekraftig utvikling. Det er utdanning for bærekraftig utvikling, arbeidsliv og egen organisasjon. Det er viktig at vi på fylkesplan i samarbeid med lokallagene gjør disse områdene til våre, sier fylkesleder Thore Johan Nærbøe.

 

Sitert

Avbildet: Jill  Johansen
Jill Johansen

Fylkesstyremedlem

Avbildet: Thore Johan  Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder