Fylkesledelsens forventninger til den nye stortingsbenken fra Innlandet

Valget er over og Innlandet har fått et nytt sett med politikere på «Innlandsbenken». Utdanningsforbundet Innlandet hadde samtaler med mange av dem før valget og fylkesleder Thore Johan Nærbøe forventer nå at de følger opp det de har snakket om.

- Jeg har tre helt klare forventninger til alle politikerne som nå er valgt inn for Innlandet, enten de er i posisjon eller opposisjon. Det første er at de som politikere snakker med profesjonen: våre medlemmer og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Vi kjenner situasjonen i barnehage og skole og vil kunne formidle hvordan det er å jobbe i våre yrker i Innlandet. Lytt til oss, sier han.

Bygge relasjoner

Han forsikrer om at Utdanningsforbundet Innlandet vil kontakte alle de nyvalgte stortingspolitikerne for å avklare videre samarbeid om viktige saker.

- Vår intensjon er å ta tak i de relasjonene som vi startet å bygge på vårparten og i valgkampen for å få fokus på god utdanningspolitikk. Vi er her, vi vil snakke med dem, og vi vil diskutere utfordringer og muligheter med dem alle sammen, sier han.

Han forteller at den andre klare forventningen handler om at de leverer på det de har sagt i valgkampen.

- Flere partier har tatt til orde for å avvikle avskiltingen av lærere og endre firerkravet i matte. Dette bør være noe av det første som skjer i en ny stortingsperiode. I tillegg må de levere på løftet om at lønn må brukes som rekrutteringsmiddel også for lærere i barnehage og skole. Både Arbeiderpartiets Lise Selnes og Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand har uttalt dette foran valget. Jeg ser frem til at dette nå blir gjentatt, og gjennomført, så fort de har anledning til det, sier han.

Bedret kommuneøkonomi med en klar retning for bruk av penger

Den tredje klare forventningen handler om bedret kommuneøkonomi, men også en klar retning for kommunene hvor pengene skal brukes.

- For oss må det mer til enn mer penger til kommunene. Jeg forventer at politikerne tør å være tydeligere i å prioritere utdanningssektoren. Det vil koste. Kommunene trenger penger for å ansette lærere som mangler. Sammen med økte midler må det stilles krav til at disse skal brukes på utdanningssektoren gjennom lovfesting av retten til kvalifisert lærer, sier han.

Begrepsbruk og retorikk

Torill Beitdokken, nestleder i Utdanningsforbundet Innlandet, deler forventingene til fylkeslederen. I tillegg mener hun det er på tide å ta et oppgjør med urealistiske krav og forventninger til hva barnehage og skole skal løse.

- Det er mange store samfunnsoppgaver som skal løses. Man kan få følelsen av at politikerne har gjort noe med et problem, når de har adressert det og fortalt skolene at de må løse det. Lærere og skoleverket har ikke ansvar for å løse utfordringer med sosial utjamning eller folkehelse sier hun.

Hun mener det er på høy tid at vi blir tydelige på hva skolens mandat er i Kunnskapsløftet, og hva det ikke er, slik flere også løftet frem i slutten på valgkampen.

- Det er for lett å peke på at vi skal ha bedre lærere. Lærere i Norge har høy utdanning, og har gjennom mange år tatt videreutdanning for å holde seg oppdaterte. Vi hører ikke de samme politikerne si at vi trenger bedre advokater eller sykepleiere. Jeg forventer at vår kompetanse og erfaring med undervisning blir tatt på alvor, sier hun.

Gi økt kompetanse om barnehagefeltet

Flere av politikerne som har hatt samtale med Utdanningsforbundet Innlandet denne våren og høsten har vært ærlige på at de kan lite om barnehage. Thore Johan Nærbøe ser frem til en dialog hvor politikerne i Innlandet kan få større innsikt i et svært viktig felt.

- Vi har mange barnehagelærere, styrere og tillitsvalgte som mer enn gjerne forteller om viktigheten av barnehagen som lek og læringsarena og barndommens og barnehagens egenverdi, sier han.

Politikerne på Stortinget får gjerne tildelt fagfelt som de skal jobbe med. Utdanningsforbundet Innlandet vil uansett kontakte dem alle sammen i forkant av viktige voteringer for utdanningssektoren.

- Det er Stortinget som voterer i sakene, og vi vil gjøre vårt for at stortingsrepresentantene fra Innlandet har med seg våre betraktninger når de skal gjøre sine vurderinger, sier Thore Johan