Feil valg for utdanningssektoren i Elverum

Onsdag kveld skal kommunestyret i Elverum behandle et forslag fra kommunedirektøren og flertallet i formannskapet om å splitte sektor for Utdanning i to nye sektorer, en for barnehage og en for skole. Lokallagsleder og HTV i Elverum, Gunhild Grindjordet, mener dette er helt feil vei å gå.

Mangeårig Utdanningssjef Tord Arnesen har sagt opp sin stilling i kommunen. I stedet for å ansette ny utdanningssjef ønsker kommunedirektøren å splitte sektoren i to og benytte lønnsmidlene på en ny rådgiver på skoleområdet.

Utdanningsforbundet i Elverum reagerer kraftig på dette.

- Utdanningssektoren er en så stor sektor at Elverum kommune bør kunne finne midler til en ny rådgiver uten å dele sektoren i to. Vi mener at en sterk leder for hele utdanningssektoren i Elverum er viktig - for både barnehage og skole. Dette er sektorer som bør stå sammen om veivalg og prioriteringer, nå er vi bekymret for at de nærmest må konkurrere med hverandre, sier hun.

Utdanningsforbundet Elverum er opptatt av at utdanningskontoret må være godt bemannet for å kunne møte behovene til barnehage og skole.

- Denne løsningen er ikke en løsning som vi tror vil gagne sektoren i Elverum. Barnehage og skole må ha samme utgangspunkt. Barnehage er en del av utdanningssystemet i Norge og barnehagen er barns første møte med utdanningssektoren. Ved å splitte opp er vi redde for at vi ikke får den helheten i sektoren som vi trenger, sier hun.

Tord Arnesen begynner i tilsvarende stilling i Åmot kommune 1. september.  Kommunaldirektør i Elverum, Kristian Trengereid sier til Østlendingen at han ikke ser noen annen utvei enn å splitte sektoren i to.

Kan ikke bli en varig løsning

Gunhild Grindjordet mener løsningen som foreslåes ikke kan bli en varig løsning.

- Jeg er bekymret for at kommunestyret vedtar dette i kveld. Det er dårlig økonomi som er begrunnelsen for denne oppsplittingen av viktige fagområder. De faglige begrunnelsene som blir fremlagt holder ikke vann. I saksdokumentet henvises det til en modell fra 2016 som skulle være bærende når sektoren ble slått sammen den gangen. Det hevdes at denne modellen ikke har fungert. Vår oppfatning er at denne modellen knapt ble prøvd og dette har ikke blitt evaluert.

Roar Busterud, nestleder og HTV, er bekymret for hvordan oppvekstsektoren nå skal koordineres.

-  Vi er bekymret for hvordan løpet for oppvekst i Elverum skal koordineres fremover. Kommunedirektøren, som mener han skal ha detaljkunnskap, gaper over mer enn det han er klar over, er vår oppfatning, sier han.