En slags forfølgelse med opplæringsloven i hånden

Innlandet Høyre var neste parti på lista over samtaler fylkesledelsen gjennomfører før sommeren. Det var en god og konstruktiv dialog og det er allerede bestemt nytt møte i august for det man ikke rakk å diskutere.

Anna Molberg, første stortingskandidat fra Hedmark valgkrets og Magne Sørby, leder av Ringsaker Høyre og 4. kandidat til Stortinget, deltok i samtalen. De er godt fornøyde med at Høyre arbeider for å heve kompetansenivået i skolen.

- Det at kunnskap står i fokus appellerte til meg, og derfor valgte jeg Høyre. 47.000 lærere har fått videreutdanning og vi mener at kompetanse er nøkkelen til en god skole, sier Anna Molberg.

Hun forteller at Høyre står ved karakterkravet som er satt for å starte på utdanningen og er opptatt av at flere utdannes til lærere.

- Vi er ikke ferdig med dette arbeidet, vi forstår også at det ikke bare er firerkrav som er avgjørende for å bli en god lærer. Vi har landet et nytt partiprogram, og vi har mye nytt når det gjelder skole, sier Anna.

Dialog om rekrutteringsutfordringene

Høyre i Innlandet vil gjerne ha en dialog med Utdanningsforbundet når det gjelder rekrutteringsutfordringene i skoleverket. Magne Sørby er opptatt av at skolen må gjøre ungdommene klare for å leve og arbeide i et stadig mer krevende samfunn.

- Norge er et høykostland, med en høy velferd i dag. Vi skal i fremtiden også klare oss i konkurranse med andre land i Europa og i verden. Vi må sørge for at flest mulig gjennomfører videregående opplæring fordi samfunnet kommer til å kreve så mye mer av våre barn. Arbeid er velferd, og vi må utdanne flere med kompetanse som passer for fremtiden, sier Magne.

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe formidlet at det utvilsomt har vært en fantastisk satsning på videreutdanning i skolen. Noe av årsaken til at så mange lærere har tatt videreutdanning handler om kompetansekravene, men ordningen om videreutdanning er eldre enn dette og er en satsning på kompetanse og lærere som er viktig.

Representantene fra Høyre fikk svar på invitasjonen til dialog og forslag til løsninger på utfordringene. Høyre ble også utfordret på at bakdøra til klasserommet er åpen og at altfor mange timer holdes av ukvalifiserte.

- De riktige tiltakene har ikke kommet på plass for å stenge bakdøra for ukvalifiserte. Det er vanskelig for kommunene å rekruttere nok lærere i skole og barnehage. I tillegg er det alarmerende at søkningen til lærerutdanningene har gått ned for tredje året. Det må stilles større krav til kommunen slik at de ikke bare kan hente inn personer uten kvalifikasjonene som trengs. Det eneste som ikke har blitt forsøkt nå er vel lønn, sier Thore Johan.

Et rettsliggjort samfunn

Anna Molberg er utdannet jurist og er rådgiver på Stortinget i dag. Hun har fått med seg utfordringene når det gjelder § 9a i opplæringsloven.

- Vi er veldig rettsliggjorte i dette samfunnet, og skolen er intet unntak. Det er enorme krav til hva skolen skal levere på og lovverket gir elevene veldig mange rettigheter. I tillegg er det mye som er skjønnsmessig, og statsforvalteren sitter på toppen og avgjør saker. Har blitt fortalt av mange lærere at de føler seg begrenset i sin rolle, og at en del lærere blir utsatt for en slags forfølgelse med opplæringsloven i hånden. Det er en feil utvikling og en uting, mener Anna.

Hun mener at det er mye bra i lovverket når det kommer til mobbing og skolemiljø, men at saker om §9a også henger sammen med økt byråkrati og dokumentasjon som er utfordrende.

- Det er altfor mye en skal levere på, særlig i offentlig sektor, mener hun.

Torill Beitdokken har jobbet en del med saker tilknyttet § 9a og støtter Molbergs vurderinger om rettighetssamfunnet og rettighetsskolen.

- Vi er helt klart opptatt av at eleven skal tas på alvor og at elevens opplevelse skal tillegges vekt. Samtidig mener vi at skoleeier må ha to tanker i hodet og at lærernes rettigheter også må ivaretas. Vi ser at forebyggende HMS arbeid og rutiner mangler i mange kommuner.  Mange opplever at en nærmest blir rettsløs som lærer i dette arbeidet, og at det blir en sak mellom skoleeier og fylkesmannen. Læreren blir tilsidesatt og får ikke engang innsyn i dokumenter en er en del av. Vi mener også at det bør være grenser for hva statsforvalteren skal bestemme på detaljnivå, sier hun.

I samtalen kom det også fram det stadig økende emosjonelle stresset som ansatte i skole og barnehage blir utsatt for.

- Den totale arbeidsbelastningen er økt, og vi ser at mange slutter i jobben på grunn av dette, særlig i lederstillinger. Ledere har full skuff med alt som skal gjøres, men setter likevel bare en skuff til oppå der for å ta videreutdanning eller de nye oppgavene som blir tilført. Dette er ikke bærekraftig i lengden, sier Torill.

Høyres Anna Molberg synes det var godt å bli minnet på disse utfordringene.

- Dette er åpenbart et problem i dag slik det var for 15 år siden og jeg tenker det er en konsekvens av rettsliggjøringen av samfunnet vårt som vi må se på, sier hun

Skolestruktur på dagsorden

Magne Sørbø er også politiker i Ringsaker med en pågående skolestruturdebatt. Han ønsket å utfordre Utdanningsforbundet på hva som tenkes rundt skolestruktur.

- Det er mange små skoler i Innlandet. Jeg er opptatt av å sette elevenes behov her først. Det er viktig å ha venner, og hvor liten kan en klasse bli før det ikke er forsvarlig lenger?, undrer han.

Utdanningsforbundet Innlandet registrerer at det er skole- og barnehagestrukturdebatter i svært mange kommuner i Innlandet. Thore Johan mener det ikke er noe fasitsvar på disse utfordringene.

- Skolene i Innlandet skal være gode uansett størrelse. Det finnes mange gode store skoler, og mange gode små skoler. Det er likevel en nedre grense for hvor lite det faglige nettverket ved en skole skal være før profesjonen bør tørre å ta den faglige diskusjonen om størrelse, sier han.

Han mener at det viktigste som politikerne må gjøre i slike saker er å lytte til fagkompetansen og arbeidstakerne i skoleverket slik at beslutningsgrunnlaget blir best mulig.

- Skolestruktur er ofte betente saker i mange kommuner. For oss i Innlandet er det viktig å beholde den desentraliserte strukturen i videregående opplæring. Ungdommer i hele Innlandet må få et tilbud i sitt nærmiljø slik at de ikke må pendle langt eller flytte i altfor ung alder, sier Torill Beitdokken.

Sitert

Avbildet: Anna Molberg
Anna Molberg

Stortingskandidat Høyre

Avbildet: Magne Sørby
Magne Sørby

Stortingskandidat Høyre

Avbildet: Thore Johan Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Nestleder