En skandaløs avgjørelse

Fredag ettermiddag avsluttet regjeringen KS-streiken med tvungen lønnsnemnd. -En skandaløs avgjørelse av statsråden og en uforståelig holdning fra arbeidsgiver, sier fylkesleder Thore Johan Nærbøe. Streiken i Oslo kommune og i helseforetakene fortsetter.

Streiken hadde vart i litt over en uke og det var varslet ytterligere opptrapping da det kom meldinger om at statsråden hadde innkalt partene til møte fredag ettermiddag. Kort tid etter ble det rapportert at streiken var over og at det blir tvungen lønnsnemnd. Årsaken var fare for brann i et forbrenningsanlegg i Fredrikstad.

- Det er vanskelig å forstå hvorfor KS ikke ville være med å løse situasjonen på forbrenningsanlegget, all den tid UNIO innvilget dispensasjon to timer før møtet hos arbeids - og sosialministeren. UNIO har gjennom hele streiken opptrådd og behandlet dispensasjoner på en svært forsvarlig måte, noe Røe Isaksen selv bekreftet i intervjuet på Dagsnytt 18 fredag ettermiddag. For meg oppfattes det som om KS har brukt denne situasjonen for å presse regjeringen inn i beslutning om tvungen lønnsnemnd. Det er meget problematisk, og mange av våre medlemmer er frustrerte og sinte på hva man ser på som et spill fra vår arbeidsgiver, sier Thore Johan.

Klare for 2022

KS har ikke vist noen vilje til å finne løsninger på rekrutteringskrisen i offentlig sektor. Tvert om holder de på budskapet om at hele kommunelaget er viktig. Det provoserer Thore Johan.

- Tvungen lønnsnemnd løser ikke kjernen i problemet, som er at kommune - Norge ikke klarer rekruttere flere kvalifiserte lærere, barnehagelærere og sykepleiere med flere inn i tjenestene. Tallene UNIO har presentert i forkant av oppgjøret er like reelle i dag, og kommer til å være like reelle 1.september. Vi trenger at både KS og de ansvarlige politikerne nå kommer med konkrete planer for hvordan de skal løse dette sammen med oss. En god ide da vil være å komme til forhandlingsbordet med løsninger, ikke en tvungen lønnsnemnd som ikke vil løse noen ting. Til syvende og sist dreier dette seg om hvilken kvalitet vi skal ha i velfredsstaten vår, der kommunesektoren utgjør det som resten av samfunnet hviler på, sier Thore Johan.

Han forteller at kampen ikke på noen måte er over.

- Neste år er det hovedoppgjør. Allerede da kan utfordringene ha økt i omfang. Denne kampen tar vi ikke bare på vegne av oss selv, men av alle de som er avhengig av offentlig sektor. Fram til da støtter vi våre UNIO-kollegaer i Oslo kommune og i Helseforetakene, sier Thore Johan.

Takk til de streikende

Thore Johan Nærbøe og flere andre i fylkesstyret besøkte flere arbeidsplasser før helga. Engasjementet var stort og streikeviljen var høy.

- Jeg vil, på vegne av hele Innlandet, takke de streikende UNIO-medlemmene i Ringsaker. De har gjort en formidabel jobb. Mange av dem sier allerede nå at de er klare for neste runde, sier Thore Johan.