De uunnværlige streiker

KS og fagforeningene kom ikke til enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør. Unio har tatt medlemmene ut i streik og hele organisasjonen er i konflikt.

Thore Johan Nærbøe, fylkesleder i Utdanningsforbundet Innlandet er skuffet, men ikke overrasket over at det ble brudd i meklingen.

- Det lønnstilbudet som KS har tilbudt Unio sine medlemmer i offentlig sektor er for dårlig. Unio organiserer de uunnværlige i offentlig sektor, og det er store mangler på kvalifiserte sykepleiere og lærere spesielt. Dette er et samfunnsproblem som KS ikke vil ta på alvor, sier Thore Johan.

Ringsaker tatt ut i Innlandet

Det er Uniomedlemmer i Ringsaker kommune og Innlandet fylkeskommune som er tatt ut i streik i Innlandet. Det er Øyvind Melgalvis, lokallagsleder og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Ringsaker som er lokal streikeleder for Unio Ringsaker og styrer streiken lokalt.

Thore Johan mener at organisasjonene i Ringsaker er godt forberedt og roser forberedelsene som Unio i Ringsaker har gjennomført

- Unio i Ringsaker er godt forberedt og tar nødvendig samfunnsansvar for å sikre håndteringen av koronapandemien. Selv om landet ikke har kommet ut av pandemien, og vi har stor forståelse for den situasjonen som Norge og kommunene er i nå, så har vi ingen tid å miste. De uunnværlige i Unio ivaretar borgere i alle livets faser; barn i barnehagen, elever i skolen, tjenester vi trenger når vi blir gamle eller syke. Mangelen på kvalifisert arbeidskraft vil på sikt bli et svært alvorlig samfunnsproblem. Lønnsløftet må derfor starte nå, sier Thore Johan.

Ansvaret ligger hos KS

Thore Johan Nærbøe er opptatt av at arbeidsgiver KS må ta ansvar for situasjonen som er oppstått. Han mener lokalpolitikere over hele landet nå må legge press på KS og partifeller sentralt.

- Vi ønsker ikke en streik, og kan avslutte dette så snart KS kommer med et bedre tilbud. KS viser liten vilje til å løse dette og må ta ansvar for den situasjonen som har oppstått. Dette handler om fremtiden for velferdsstaten, sier han.

Les mer om streiken på Unio sine sider

Les mer på streikesiden til Utdanningsforbundet