Barn, ikke brud

Tv-aksjonen er en tradisjonsrik innsamlingsaksjon i Norge som har blitt gjennomført siden 1974. Utdanningsforbundet Innlandet har også i år bidratt inn i fylkesaksjonskomiteen gjennom deltagelsen til fylkesstyremedlem Lars Frode Finstad. Utdanningsforbundet Innlandet bidrar også med 25.000 kroner til årets aksjon.

Tv-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per person og i antall frivillige. Lars Frode Finstad mener det er viktig at Utdanningsforbundet er med i denne store nasjonale dugnaden, som avholdes 24. oktober.

- Utdanningsforbundet er ikke bare en arbeidstakerorganisasjon, men også en samfunnsaktør med et samfunnsengasjement. Det er dette som ligger i vår profesjon. Vi har kunnskap om og sterke meninger om skole og utdanning, og om ulike aspekter i samfunnet som påvirker våre felt. Vi er opptatt av FNs bærekraftmål og en utdanning for alle – også internasjonalt. TV-aksjonens tema er i høyeste grad viktig for verdens barn. Barn skal gå på skole, ikke giftes bort tidlig, sier han.

Godt pedagogisk opplegg

Lars Frode er veldig engasjert i årets aksjon. Han har bidratt med opplysning om tematikken, men også deltatt i fylkesaksjonskomiteen med skole og barnehageblikk.

- Det lages et pedagogisk opplegg hvert år til tv-aksjonen som kan tas i bruk i barnehager og skoler. Disse oppleggene henter kompetansemål fra læreplanene og er et verdifullt tilskudd til undervisningen om tv-aksjonens tema. Jeg vet at mange lærere bruker opplegget aktivt, sier han.

Han oppfordrer ansatte i barnehage og skole til å sette seg inn i opplegget som er laget, og til å ta opp temaet med barn og ungdom.

- Opplegget er fra Salaby, som mange lærere kjenner og bruker i det daglige. Det er lagt ned mye arbeid i dette som en kan finne på www.blimed.no. Her kan en også verve seg til å bli bøssebærer og gå årets viktigste søndagstur, sier han.

Viktig tema

Midlene fra årets aksjon tilfaller Plan Norge og deres arbeid mot å forhindre barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort mens hun fortsatt er et barn. Plan Internasjonal jobber der behovet er størst. Antallet barneekteskap går ned når jentene fullfører skolegang og har mulighet til å skaffe seg inntekt.

- Jenter skal få være barn, ikke brud. Kunnskap er veien ut av fattigdom. Fattigdom er veien inn i barneekteskap. Vi vet at jenter som ikke går på skole har en høyere risiko for å bli giftet bort. Ved å sørge for at jenter får en mulighet til å gå på skole vil dette kunne føre til mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet, sier Lars Frode.

Han mener at det er viktig å endre samfunnets syn på jenter.

- Det må bli ulovlig å gifte bort barn, og gutter og jenter må bli sett på som like verdifulle. Like muligheter er nøkkel til bedre liv for alle, sier han.

Årets tv-aksjon skal bekjempe barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.

Mange bidragsytere i Innlandet

Det er mange ulike bidragsytere som sitter i fylkesaksjonskomiteen. Utdanningsforbundet er en stor fagforening som har en naturlig plass her.

- I dette arbeidet videreutvikles samarbeid med Statsforvalteren, Fylkeskommunen, ordførere, frivilligheten og andre engasjerte grupper i Innlandet. Det er viktig at Utdanningsforbundet er synlig på disse arenaene. Det internasjonale samfunnet påvirker skole og utdanning i Norge i stor gras. Det er derfor viktig at vi er bevisste denne påvirkningen, og at vi deltar der vi kan, sier Lars Frode.

Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Innlandet har vedtatt å bevilge 25.000 kroner til årets tv-aksjon. Det er Lars Frode glad for.

- Disse pengene kan være med på å redde liv, og gi jenter i fattige land mulighet til å klare seg selv, og ikke bli giftet bort mens de burde fått lov til å være barn. Jeg mener det er riktig å støtte opp, ikke bare med ord og handling, men også med penger. Jeg vil samtidig oppfordre alle til å sette seg inn i årets tv-aksjon og bidra der de har mulighet, sier han.

Fylkesleders appell

Thore Johan Nærbøe har spilt inn en appell om å bidra til årets tv-aksjon. Han forteller om at barn i mange land har fått det verre under covid-pandemien og at stadig flere jenter har blitt giftet bort mot sin vilje. Appellen kan du høre i sin helhet nedenfor.

Barn, ikke brud