Åpent brev til ordførere i Innlandet

Unio-streiken i kommunesektoren er inne i sin andre uke. Fylkesleder Thore Johan Nærbøe mener at ordførere i Innlandet må våkne og innse hva de kan være i ferd med å miste. Sammen med nestleder Torill Beitdokken og fylkesledelsen i NSF Innlandet er det skrevet et åpent brev til ordførerne hvor de bes om å styre skuta i riktig retning.

Lønnsforhandlingene foregår mellom partene i arbeidslivet. KS er sammenslutningen på arbeidsgiversiden og har i disse forhandlingene snakket om hele kommunelaget og viktigheten av å holde laget samlet. Dette skal være grunnen til at noen grupper ikke kan løftes slik Unio krever. KS ledes av politikere, og for tiden er det et rød-grønt flertall i styret. I det åpne brevet til ordførerne utfordres derfor politikere på å sende de nødvendige signaler til KS styret for å sikre fortsatt gode kommunale tjenester i fremtiden.

- Det snakkes varmt om ansatte i kommunene, og pandemiåret har ikke vært noe unntak. Applausen har runget fra balkonger, fra Stortinget og regjeringskvartalet. I lønnsoppgjøret holder imidlertid politikerne seg unna, og man henviser til partene i arbeidslivet. Lønn vil man ikke mene så mye om. Styret i KS består imidlertid av politikere, det er dem vi nå vil utfordre, sier Ida Høiby, fylkesleder i NSF Innlandet.

Hun er bekymret for helsesektoren i Innlandet, og bekymringen har hun hatt lenge. Sykepleiermangelen har ikke kommet over natten, og det har vært en varslet katastrofe.

- Vi mangler 7000 sykepleiere. Det er 7000 fagfolk som skal yte tjenester til de gamle og syke blant oss. 7000 kompetente medarbeidere som skal yte nødvendig og god helsehjelp. Bøter vi ikke på denne mangelen vil ikke våre eldre få hjelp når de trenger det, og det vil være enorme konsekvenser for samfunnet, sier Ida.

Ryggraden i velferdssamfunnet

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe deler bekymringen, og mener ordførere må være opptatt av å få rekruttert høy kompetanse til kommunale stillinger.

- Unio-fellesskapet er ryggraden i velferdssamfunnet. I tillegg til lærere i barnehage og skole, samt sykepleiere består Unio av fysioterapeuter, ergoterapeuter, saksbehandlere, rådgivere i PP-tjenesten, bibliotekarer og andre høyt utdannede som yter tjenester som er nødvendig for folk. Tjenester som det offentlige skal tilby innbyggerne sine. Disse tjenestene ytes av ansatte som er stolte av jobben sin. Det alene er imidlertid ikke rekrutterende, og noe må skje, sier Thore Johan.

Det opplyses om at streikeviljen er stor blant medlemmene. Selv om kravene fra Unio handler om lønn, så er det rekrutteringsutfordringene de streikende snakker om.

- Vi roper ikke for vår egen del, vi roper for oss alle. Vi roper for gode tjenester i dag og i fremtiden. Det snakkes mye om verdiskapning, men vi arbeider med det som ikke kan settes en pris på. Vi jobber med den viktigste verdien av alle, nemlig mennesket, sier Thore Johan.

De mener at mange har valgt yrket for å gjøre en forskjell, og for å ha en betydning for andre. Men utdanningen og kompetansen må også lønne seg.

- Våre medlemmer løper raskere og raskere fordi noen kommuner heller setter penger i fond enn å ansette flere folk. Vi får ukentlig tilbakemeldinger fra utslitte medarbeidere som ikke har kollegaer nok, og som ikke opplever å strekke til i jobben sin. For å beholde de vi har, må det ansettes flere sykepleiere, sier nestleder Inger Amb i NSF Innlandet.

Alvorlig budskap som bør lyttes til

Torill Beitdokken håper ordførere i Innlandet får med seg Unio sitt alvorlige budskap.

- Streiken er et faktum fordi KS ikke gjør nok for å sikre at kommunene rekrutterer og beholder sine høyt utdannede medarbeidere. Karin Andersen hilste til de streikende på en markering forrige uke. Der sa hun at "KS ikke er til for rådmenn og kommunedirektører. KS er til for innbyggerne". Det er jeg så enig i. Snuoperasjonen på rekrutteringsutfordringene må starte nå. Politikerne må plukke opp hansken og sørge for fortsatt kvalitative gode tjenester for innbyggerne i kommunen, sier hun.

Handler om fremtidens kommuner

Fylkesledelsen i Utdanningsforbundet og NSF retter en stor takk til de streikende medlemmene fra alle Unio-forbundene.

- Dette er fagfolk som alle helst skulle være på jobb for barn, elever, gamle og syke. Gode ord, varme tanker og applaus er ikke nok for å løse de enorme utfordringene som vil komme i fremtiden dersom en ikke starter en kursendring i dag. Ansvaret ligger hos KS og politikerne som styrer der, avslutter Thore Johan.

Les hele det åpne brevet her (ekstern lenke)