Ansatte i kommunal sektor - bærebjelken i velferdsstaten

Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund er de to største organisasjonene i Unio i KS-sektoren. Nå har fylkesledelsen i NSF Innlandet og Utdanningsforbundet Innlandet sammen skrevet et innlegg om viktigheten av ansatte i kommunal sektor.

Innlegget er sendt til alle regionavisene, og har en klar melding til KS og arbeidsgivere i lokal sektor: Ansatte i kommunal sektor er en del av verdiskapningen i Norge, og skal dermed også ha en del av kaka i årets lønnsforhandlinger.

Stort paradoks

Ved nedstengningen av samfunnet i mars i fjor snakket mange om den viktige jobben som helsearbeidere og lærere i barnehage og skole utfører. Det ble applaudert, og man forstod raskt at uten barnehage og skole var hele arbeidslivet i Norge i en utfordrende situasjon. Våre yrkers samfunnskritiske funksjon ble satt på dagorden, og det konkurranseutsatte næringsliv fikk merke på kroppen hva stengte skoler og barnehager gjorde for deres ansatte og dermed for arbeidet som skulle utføres. Nå har det gått et år, og applausen har stilnet. Tilbake er den gamle fortellingen om at det er privat sektor som skaper verdiene og kommunal sektor som bruker dem. Det vil ikke fylkesledelsen i Utdanningsforbundet Innlandet og Sykepleierforbundet Innlandet lenger finne seg i.

- Vi jobber med ting som ikke kan prissettes, men jobben vi gjør skal allikevel settes pris på, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet Thore Johan Nærbøe.

Han synes det er et stort paradoks at man til stadighet snakker om viktigheten av våre yrker, bortsett fra når vi skal inn i lønnsoppgjørene.

- Arbeidsgivere i konkurranseutsatt næringsliv avlyser muligheten for økt lønn i kommunal sektor forut for tariffoppgjøret hver gang. Vi ser også at KS ikke ønsker å bidra til at høyt utdannede ansatte i offentlig sektor får en lønnsutvikling som er rimelig sammenlignet med andre høyt utdannede arbeidstakere i privat sektor. I et år hvor alle virkelig har forstått verdien av vårt arbeid, skal vi fortsatt stå med lua i hånda. Vi kan ikke være med på det lenger, sier Thore Johan.

Sykepleierforbundets fylkesleder Ida Høiby er helt enige med sine fagforeningskollegaer i Utdanningsforbundet.

- Sykepleiere står i front i denne pandemien, både i kommunal sektor og ved sykehusene. Det er behov for at de får en lønnsutvikling som gjør at de blir i yrket. En av fem sykepleiere slutter i jobben etter ti år. For å handtere pandemien, og eventuelt andre sykdomsrelaterte utfordringer i årene som kommer, må vi satse på at flere vil bli sykepleiere og at de forblir i yrket. Da må lønna opp, sier Ida.

Store rekrutteringsutfordringer

I Norge mangler det nå 6000 sykepleiere. Ifølge SSB vil dette tallet stige til 28000 i 2035. Dette vil gi store utfordringer i helsetjenesten og gå på pasientsikkerheten løs.

- Ferske tall fra sykepleierutdanningen viser at antallet studenter som har dette som førstevalg er synkende, og viser helt klart hvilke utfordringer helsesektoren kan stå i om det ikke tas grep nå, sier Inger Amb, nestleder i Sykepleierforbundet i Innlandet.

I skoleverket gjennomføres i dag 15% av all undervisning i grunnskolen av ukvalifisert personell.Tallet i videregående opplæring er så høyt som 21%.

- I 2020 ble det gjennomført 6,5 millioner undervisningstimer i grunnskolen av ukvalifiserte. I likhet med sykepleierutdanningen er søkertallene til lærerutdanningene også synkende. 4.3% færre ønsker seg opptak til lærerutdanningene. Og det i et år hvor alle snakker om viktigheten av læreren, sier Torill Beitdokken, nestleder i Utdanningsforbundet Innlandet.

Hun mener pandemien har gjort mye med læreryrket og er sterkt bekymret for alle medlemmene i barnehage og skole som forteller at de er utslitt av alle endringene og ekstraoppgaver som pandemien har gitt dem.

- Flere fylkeslag rapporterer om mange lærere som ønsker å pensjonere seg. Flukten fra barnehage og skole kan få meget alvorlige konsekvenser, mener Torill

Regjeringen sier det er penger

Fylkesledelsen i de to største forbundene i Unio er oppgitt over retorikken som kommer fra regjeringen.

- I politisk kvarter mandag 26. april uttalte finansminister Jan Tore Sanner at det er solid kommuneøkonomi i Norge. Det kjenner vi oss ikke igjen i. Våre tillitsvalgte rapporterer om kutt i stillinger for sykepleiere og lærere i barnehage og skole, og barnehage- og skolestrukturer diskuteres heftig i hele fylket. Vi opplever at kommuner må spare, sier Thore Johan Nærbøe.

De er bekymret for kvaliteten i kommunal sektor, og er bestemte på at arbeidsgiver følger opp det regjering og storting sier.

- Vi ser ikke noe særlig til pengene som det blir fortalt at er sendt til kommunene. Sannheten er at våre medlemmer leverer en helt vanvittig innsats hver dag, til tross for elendige rammebetingelser, sier Ida Høiby.

Tariffoppgjøret 2021 må levere

Tariffoppgjøret er godt i gang. Partene argumenterer sterkt for sine syn. De er klar over at de vil møte motstand fra ulike hold i lønnsoppgjøret. Unio har startet samarbeidet i fellesskap i Innlandet.

- Vi hører motparten snakke om nøysomhet, ansvarlighet og dugnadsånd. Dugnaden er over. Vi har heller aldri gjort jobben vår på dugnad. Vi gjør jobben vår med et genuint ønske om å levere gode velferdstjenester til innbyggere i dette landet, og god omsorg, læring og utdanning i våre barnehager og skoler. Kampen for økt lønn handler om å få flere til å velge våre yrker og til å ønske å forbli i dem. Det handler om å sikre en kvalifisert lærer gjennom hele utdanningsløpet, og at brukere av helse- og omsorgstjenester skal ha kvalifisert personell hele døgnet. Norge har ikke råd til at vi taper igjen, avslutter de.

Sitert

Avbildet: Thore Johan Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder

Avbildet: Torill Beitdokken
Torill Beitdokken

Nestleder

Avbildet: Ida Høiby
Ida Høiby

Fylkesleder i NSF Innlandet

Avbildet: Inger Amb
Inger Amb

Nestleder i NSF Innlandet