Innlandets innspill til vi utdanner Norge

Landsmøtets hovedsak "Vi utdanner Norge" debatteres over flere dager. Delegasjonen fra Innlandet bidrar i debatten.

Landsmøtets hovedsak  og hoveddokument er "Vi utdanner Norge". Dette er et stort og omfattende dokument hvor det er kommet mange nye forslag til endringer. Temaene og innspillene har vært mange.

Innlandets delegater har bidratt i debatten med både innlegg og replikker og foreslått flere endringer. Noen av forslagene er presentert som egne nettsaker som dere kan lese nederst på siden.

Arbeidstid

Inger Marie Kleppan Georgstad oppfordret landsmøtet om å legge til en setning om arbeidstid. "Våre medlemmer opplever et økende press på antall oppgaver som skal løses innenfor arbeidstida og en økende kompleksitet i lærer og lederrollen", sa Inger Marie. Hun mente at det er svært viktig at dette dokumentet viser at vi ser medlemmene våre og at vi synliggjør det mange av våre medlemmer opplever.

Geir Moen oppfordret landsmøtet om å vedta at Utdanningsforbundet skal arbeide for en reduksjon i leseplikten (årsramme for undervisning), særlig på barnetrinnet. Han spurte landsmøtet om kontakten mellom grasrota og sentralstyret er blitt bedre  siden 2014 da dette forslaget ikke allerede ligger i "Vi utdanner Norge". "Våre medlemmer mener at leseplikten må ned. "Vi utdanner Norge" må reflektere det grasrota er opptatt av. Det sies at dokumentet skal vise retning, men da må også kartet være rett", sa Moen fra talerstolen. Han presiserte at flere er opptatt av dette og at Innlandet blant annet har støtte fra Vestfold og Telemark.

Verktøykasse for rekruttering

Årsmøtet til Utdanningsforbundet Innlandet var opptatt av at det ikke bare skal være lønn som kan brukes som virkemiddel for å rekruttere nye ansatte i kommunene. Thore Johan Nærbøe, nestleder i Innlandet, fortalte landsmøtet at "Utdanningsforbundet Innlandet ønsker seg en fyldigere verktøykasse enn det som er beskrevet i "Vi utdanner Norge" som dreier seg for mye om lønn. "Vi må tenke bredere og andre virkemidler i dette arbeidet" sa han. Han nevnte flere ulike verktøy som gode veiledningsordninger og god seniorpolitikk for å rekruttere ansatte. "Lønn kan ikke være det eneste virkemiddelet. Jeg er litt bekymret for konkurranseelementet som ligger her", sa Thore Johan til landsmøtet.

Flere av landsmøtedelegatene tok til orde for å stryke hele setningen som sier at arbeidsgiver kan benytte lønn for å rekruttere ansatte, da tariffhøringen vår slår fast at vi ikke ønsker lokal lønn.

Voksenopplæringen

Lars Frode Finstad, ansatt i voksenopplæringen i Elverum var på talerstolen for å fremme forslag om voksenopplæringen. Da hadde allerede mange delegater nevnt voksenopplæringen spesielt. "Det har blitt snakket mye positivt om voksenopplæringen på dette landsmøtet. Dette gjør meg lykkelig inni meg", sa en smilende Lars Frode Finstad fra talerstolen. Ansatte i voksenopplæringe har ingen sentralt fastsatt leseplikt (årsramme for undervisning) i sitt arbeid. Han foreslo at den samme leseplikten (årsrammen) som gjelder for grunnopplæringen i norsk også må gjelde de som underviser i voksenopplæringen. "Dette må gjelde både de som underviser etter introduksjonsloven og i grunnskoleopplæring for voksne. I tillegg må også elevene i voksenopplæringen sikres en rett til kontaktlærer og sikres en rådgiver", sa han fra talerstolen