Innlandet fikk delvis gjennomslag for faglige råd

Eline Høiberget har fra landsmøtets talerstol argumentert meget godt for opprettelsen av faglige råd i videregående opplæring. I dag fikk hun delvis landsmøtet med seg da det ble vedtatt at Utdanningsforbundet skal opprette faglige nettverk.

"Vi utdanner Norge" har vært debattert hver dag på landsmøtet. Eline Høiberget fra delegasjonen til Innlandet har sammen med andre delegater arbeidet hardt for å få med seg hele landsmøtet på viktigheten av dette. De klarte det delvis.

I vedtaket er det beskrevet: "Utdanningsforbundet vil arbeide for at medlemmene får en større arena for å drøfte faglige spørsmål og utvikle innholdet i barnehage, skole og i lærerutdanningene. Utprøving av faglige nettverk er en del av dette. Vi vil gjøre profesjonen bedre rustet til å delta i profesjonsfaglige diskusjoner og utviklingsarbeid på arbeidsplassene, og til dialog med lokale og nasjonale utdanningsmyndigheter".

Begrepet faglige råd er erstattet med faglige nettverk, men delegasjonen fra Innlandet opplever at intensjonen er den samme: et økt fokus på fagligpedagogisk arbeid. Dette gir organisasjonen et mandat til å jobbe målrettet med denne saken.

Et større fokus på faglighet

"Denne saken er en seier for grasrotarbeid og et gjennombrudd i arbeidet med faglige nettverk i Utdanningsforbundet", sier Eline Høiberget. Hun kunne nok ha ønsket seg et enda tydeligere vedtak, men mener allikevel at det må betraktes som en seier. "Sentralstyret hadde i utgangspunktet ikke innstilt på at faglig råd konkret skulle nevnes i politikkdokumentet vårt i det hele tatt. Debatten på landsmøtet denne uka viser at det er et sterkt ønske og behov for å fokusere sterkere på profesjonsfaglige spørsmål, og at det må handles nå" fortsetter hun. Hun er svært fornøyd med at både Thom Jambak og Steffen Handal har uttrykt støtte til saken fra talerstolen. "Steffen Handal sa at faglige råd er superviktig og at denne saken må opp i strategisk plan for hele organisasjonen. Det er jeg svært fornøyd med", sier Eline.

Grasrotengasjement nytter

Det vedtatte forslaget åpner opp for faglige nettverk i hele organisasjonen, også i barnehagene og lærerutdanningen. Eline håper at organisasjonen kan sette i gang med faglige nettverk på videregående opplæring med en gang. "Medlemstallet i videregående er synkende. Fagligpedagogisk arbeid er ansatte i videregående opptatt av. Jeg tenker at dette kan virke rekrutterende inn i organisasjonen", sier Eline. I tillegg mener hun at dette vedtaket viser at det går an i vårt forbund å nå fram med grasrotengasjement. "Dette er en sak som startet i klubben vår, og som nå landsmøtet har sluttet seg til. Det er jeg stolt av", sier hun

Følger opp strategisk plan

Landsmøtet har også vedtatt at representantskapet skal diskutere sentralstyrets strategiske plan. "Dette gir oss ytterligere en mulighet til å påvirke saken i den retningen vi ønsker oss", sier Fylkesleder Rannveig Theisen. Hun tror også at dette nå blir en realitet. "Vi er fornøyd med å få gjennomslag for en sak som er viktig for våre medlemmer" avslutter Rannveig Theisen.