Åpent brev til ordfører og kommunestyrerepresentanter

Publisert: 22.09.2022

Utdanningsforbundet i Tynset v/ leder Maren Haga Vang sendte i går et åpent brev til ordfører og kommunestyrerepresentanter i Tynset kommune. Utdanningsforbundet Tynset etterspør politikere som tør utfordre KS til endret holdning.

Åpent brev til ordfører og kommunestyrerepresentanter

Jeg tar kontakt med dere på vegne av Utdanningsforbundet Tynset. Som dere forhåpentligvis er kjent med er Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Lektorlaget i konflikt med Kommunenes Sentralforbund (KS). Samlet sett utgjør disse tre fagforeningene 25% av ansatte i kommunal sektor i Norge. Det er derfor en betydelig andel av deres ansatte som er i konflikt med sin arbeidsgiver.

Bakgrunnen for konflikten er enkel, men samtidig sammensatt. Lærerne ønsker mer lønn. Vi har de siste 6 årene falt etter i lønnsutviklingen sammenlignet med andre innenfor vår sektor. Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Engerdal, Jo-Gaute Åsgård, viste i sitt leserinnlegg fra september hvordan en stor andel av våre medlemmer reelt sett har gått ned 21000,- i brutto årslønn i løpet av de siste 6 årene. Etter skatt kan man grovt regnet si at nedgangen i lønn har vært 1000,- i måneden. 

Samtidig har kommunene vansker med å ansette nok kvalifisert personell til undervisningsstillinger. Tall fra 2020 viser at 23,4% av undervisningstimene i Tynset kommune ble utført av personer uten godkjent pedagogisk utdanning. Dette er ikke unikt for Tynset. På landsbasis er 1 av 5 ansatte i undervisningsstillinger ukvalifiserte. 

Samtidig er søking til lærerutdanninga lavere enn noen gang. Kommune-Norge har et rekrutteringsproblem.

KS styres av politikere i kommunestyrer rundt om i hele Norge. Kommunestyret i Tynset er våre arbeidsgivere. Vi henvender oss derfor til dere i håp om at dere er ansvaret deres bevisst. Som politikere har dere direkte påvirkning på KS og står ansvarlige for KS' prioriteringer. 

Så langt savner vi i Utdanningsforbundet at politikere i Tynset viser sin støtte og aktivt påvirker KS til en endret holdning. Vi velger derfor å stille dere noen spørsmål, og håper dere kan ta dere tid til å besvare disse. En måte kan være å fremme en holdning som interpellasjon i kommunestyret. 

Våre spørsmål til dere er:
- Streiken har pågått i over 14 uker, og det er helt stille fra politisk hold. Alle partier er for flere lærere, en bedre skole og flinkere elever. 8100 lærere er i streik for at dette skal kunne realiseres, men det er umulig med den arbeidsgiverpolitikken som KS fører. Dialogen mellom partene er fastlåst, og vi trenger hjelp. Dere sitter med nøkkelen til å løse dette. Hva kan du og ditt kommunestyre bidra med?
- Tariffoppgjøret for KS-området ble sendt ut til uravstemning i vår. Er uravstemningen behandlet politisk i din kommune eller er dette delegert til administrasjonen? Hvis delegert, hva er grunnen til det?
- Er det handlingsrom for å løfte politisk fokus på denne streiken i din kommune? Hvis ja, hva vil du gjøre? Hvis nei, hvem begrenser handlingsrommet?

Vi i Utdanningsforbundet Tynset håper dere som politikere vil ta dere tid til å besvare disse spørsmålene for oss, og enda bedre: At dere løfter deres holdninger til offentlig debatt.

 

Med vennlig hilsen

Maren Haga Vang
Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Tynset