Tynset kommune trenger nytt hovedverneombud

Kunne du tenke deg å være hovedverneombud i kommunen?

Dette er et svært spennende verv, hvor du får innsyn i kommunens viktige saker og prioriteringer. Rollen som hovedverneombud kommer med et frikjøp på 20%, som kan legges til for den som har en delstilling fra før.

Arbeidet består for en stor del i å jobbe med kommunens HMS-system på en overordnet måte, herunder statistikk for avviksmeldinger (HMS) og sjukefravær. Hovedverneombudet sitter i ArbeidsMiljøUtvalget sammen med to Hovedtillitsvalgte og representanter for arbeisdgiversiden.

Hovedverneombudet jobber tett opp mot kommunens øverste ledelse, og kommunedirektøren er svært interessert i at samarbeidet med Verneombudssida er godt.


Hvis du tror dette kan være noe for deg, må du gjerne ta kontakt med Halvor Horten på: htv.tynset@utdanningsforbundet.no

Publisert: 31.08.2021