Har du ikke bestemt deg for hva du skal stemme enda? Her kan du lese hva Arbeiderpartiet mener om utdanning, skole og barnehage

Vi i utdanningsforbundet Tynset har utfordret lokale politikere til å si noe om partiets politikk med fokus på skole og barnehage. Alle partier har fått utfordringen og vi publiserer svarene fortløpende. Har du ikke bestemt deg for hva du skal stemme enda, les mer om hva arbeiderpartiet mener om utdanning, skole og barnehage.

Hva gjør ditt parti for å bevare/utvikle et variert og godt vgs-tilbud for ungdommer i regionen?

AP (Innlandet) - stemte for å bevare linjene.

Jobbe for at normtall-prinsippet må behandles med et visst skjønn og romslighet.

Hva mener ditt parti om bruk av ufaglært​ personale til undervisning i skole og barnehage?

Målet er å ha kvalifiserte lærere. Viktig med kompetanseløft for de som mangler formalkompetanse.

Antall søkere til lærerutdanningene har gått kraftig ned de siste to årene. Hva mener ditt parti om karakterkravene i matematikk og norsk?

Fjerne inntakskravet i matematikk. Prøve ut flere alternative opptaksordninger- eks. intervju.

Hva mener ditt parti vil være med på å sikre rekrutteringen til læreryrkene?

Avbyråkratisere skolen ved å fjerne tidstyver og unødvendige krav til rapportering og dokumentasjon. Mer tid til elevene.

Fjerne «avskiltingen», prøve ut flere opptaksordninger, lærertetthet, bedre oppfølging av nyutdannede lærere.

Styrke kvaliteten i lærerutdanningene og øke studieintensiteten ved å heve pedagogikkandelen, øke antall praksisdager og gi studentene mer erfaring i praktisk lærerarbeid.

Legge til rette for desentralisert utdanning.

Utvikle et eget program for å rekruttere tilbake lærere som har forlatt yrket.

Gjennomgå grunnskolens kvalitetsvurderingssystem (NKVS) sammen med partene i skolen, med mål om å redusere bruken av tester og prøver og sikre at styringen fremmer mer og bedre læring i skolen.

Fremsnakk læreryrket! Fremheve hvor meningsfullt, viktig og variert yrket er. Trekke frem gode eksempler og historier. Så mange flinke lærere som fortjener anerkjennelse for jobben de gjør!

Tynset AP ved Tone Hagen

 

Bruk stemmeretten. Godt valg!

Publisert: 07.09.2021