Utdanning, et offentlig og internasjonalt ansvar

Landsbyer, samfunn og nasjoner brytes ned. I mange land har utdanningstilbudet vært svært begrenset. Etter at bærekraftmål nr 4 ble lansert av FN i 2019, har COVID-19 forverret situasjonen.

-Pandemien har åpenbart eksisterende utfordinger. Rehabilitering kan kun skje med gjennomgripende støtte fra myndighetene. Vi må sikre likeverdig, inkluderende og bærekraftig utdanning for alle barn i alle land. 

Dette korte innlegget  skrevet av Dennis Synyolo, direktør for den afrikanske avdelingen av E.I. setter lønnskonflikten vi nå opplever i perspektiv. Les det 1. mai som en solidarisk handling!

Land med langt mer anstrengende økonomi enn Norge må sørge for at barna får et godt skoletilbud, særlig jentene er sårbare, og vi vet hvor viktig jenetens utdannelse er for samfunnsutvikling i positiv retning.

Når vi lærere i Norge nok en gang opplever oss akterutseilte i lønnsforhandlingene står vi altså midt i en internasjonal trend. Kampen for et godt utdanningssystem som danner og utdanner barna. 

I den norske økonomiske lekegrinden er det masse spennende jobber, og vi er optimistiske på vei ut av pandemien, trolig vil nye markeder og jobber oppstå. Vi ser nok en gang at ungdommmen ikke velger lærerutdanning. I Oslo tilbys nå de eldste lærerne ekstra penger for å stå løpet ut enda ett år. 

Foreldre i barnehager er veldig tilfreds med tilbudet, også under pandemien. Innbyggerne er fornøyde med utdanningstjenestene der de bor. Samtidig er demografiutfordringer et tema som må løses. 

Etter årevis med sterk grad av kommunalisering av dn svenske skolen, fikk Sverige nylig på plass en ny avtale der staten i større grad skal inn og ta et ansvar for skolen. Hvordan kan stat og kommune i Norge samarbeide? Staten sier at kommuneøkonomien er sterk, kommunene sier de får for lite penger. 

Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt må det sikres likeverdige muligheter for utdanning. Det beyr selvsagt ikke at vi skal sammenligne oss og konkurrere om å drive skolene billigst mulig, eller mest "effektivt" med blikk på rangeringer i tabeller ut fra resultatmål. 

Med trygge, erfarne lærere som engasjerer seg for sin skole, sitt lokalsamfunn skaper vi gode rammer for barna. Da kan vi sammen med foreldrene gi hvert barn en god start på livet.

Dette er verdt å kjempe for 1. mai!

Publisert: 01.05.2021