Streik blåst

Hvem kunne trodd at et avfallsmottak i Fredrikstad skulle blåse streiken hvor sykepleiere og lærere stod i front?

Vi gjennomførte en god streik i offentlig sektor, det var et forsvarlig uttak i helsesektoren og skole. Ingen liv så ut til å være i fare. At vi ble blåst av et potensielt trusselbilde i Frevar, avfallsmottaket i Fredrikstad kom meget overraskende. Her virker det som om noen har lett med lys og lykt for å finne det svakeste punkt. Klassekampen er en av flere som tar tak i saken. Også flere stortingspolitikere stiller seg svært kritiske, og ytrer at de ikke vil støtte tvungen lønnsnemd. 

Det kan virke som denne saken får etterspill, nå settes tidslinjen opp, og det stilles spørsmål om hvor rent melet i posen var hos involverte. -ble brannvesenet brukt, -fikk de ikke informasjon om at det var satt opp brannvakter, -kunne dette kalles krise etter 60 timer, når anlegget er dimensjonert for en 14 dagers vedlikeholdstans?

Vi får se hva utfallet blir etter lønnsnemda. Stortinget må på banen, tradisjonelt vil ikke de "forhandle opp resultatet". Jeg er meget skuffet over at vi nå utsetter reallønnskampen enda ett år. Det betyr tap i min pengepung, nok en gang.

Det betyr også at neste år i hovedoppgjøret skal vi kombinere forhandlinger om lønn og arbeidstid. I tidligere omganger av det spillet har vi måttet fokusere på arbeidstid for å få en overkommelig hverdag, men forhandlet vekk lønnsutviklingen i et forsvar av en arbeidstid som gjenspeiler arbeidsoppdraget.

KS vil utvilsomt ha oss over på normalarbeidstid, det har vært deres agenda siden slutten av åttitallet at det ikke er noe særskilt med lærere. Særarbeidsavtalen for undervisningsopersonell gjenspeiler at vi skal løse et arbeidsoppdrag beskrevet i Opplæringsloven og forskriften til denne. Og vi løser oppdraget ut fra vårt pedagogiske skjønn og tradisjonelle oppfatninger av hva skole er og skal være. 

Å være lærer representerer en annen måte å organisere arbeidsoppgaver enn hva som kjennetegner en saksbehandler på rådhuset. Vi er knyttet til elevenes skoleår.

20. juli skal neste års studenter takke ja eller avslå tilbud om studieplass, det er allerede varslet synkende interesse for å søke lærerutdanning. Det er ikke sikkert at kommende studenter reflekterer over hvordan potensiell varmgang i et forbrenningsanlegg blåste streiken vår, og at streikeretten for oss virker begrenset, da regjeringen lett griper til tvungen lønnsnemd. Den delen av fagforeningsbevisstheten må vi eldre hjelpe de yngre å bygge opp over tid. Det de unge unasett får med  seg er at nok en gang var det bråk, streik, skuffelse og en oppgitt steming i vår sektor. Nok en gang sås det tvil om at læreryrket er veien å gå for den som skal svi av fem år med studielån. Nok en gang ble ikke lønn brukt som virkemiddel for rekruttering og beholde lærere i skolen. Nok en gang fikk vi et skuldertrekk til våre argumenter om at 6 000 000 timer årlig blir undervist av ikke-lærere.

Tor Arne Gangsø og Torbjørn Røe Isaksen lot til å være mer bekymret for en haug med søppel enn for alle landets elever, lærere, pasienter og sykepleiere. 

 

Publisert: 09.06.2021