Protokoll årsmøte Utdanningsforbundet Søndre Land 2021

Årsmøtet ble avholdt etter planen på SLUS tirsdag 11. mai.

Takk til alle som kom og alle som bidro. Det var hyggelig at vi fikk til et fysisk møte. Vi arbeider for mennesker og sammen med mennesker, som leder er det motiverende å se salen med støttespillere. I tillegg til årsmøtesaker fikk vi informasjon fra fylkesleddet gjennom Bente Kampesveen. Denne gangen prøvde vi oss på paneldebatt om oppvekstvilkår etter pandemien. Her fikk vi noen tankevekkende historiske blikk fra Kjetil, mens Lars og Bente bidro med perspektiv fra både voksenopplæringen, barnehage, og med fokus på fagforeningsarbeid. 

Les vedlagt protokoll fra årsmøtet!

Publisert: 12.05.2021