Innlandsforum

Endelig kunne tillitsvalgte fra alle nivå i organisasjonen treffes til Innlandsforum.

Grunnet forskjellige omstendigheter fikk kun Arne og Hilde anledning til å delta, Hilde sitter i sekreteriatet. Vårt lokallag hadde meldt inn sak med tittel "Forskjellsskolen" med problemstilling om en underfinansiert fagfornyelse og problemer med å anskaffe nye læremidler og læreverk, både analoge og digitale. Saken var den første i lista, og vi fikk mange innspill. Dette er tydeligvis et problem i nesten hele fylket. 

Vi fikk også formidlet innspill fra vår kommune, særlig om bruken av IMDI -barnehagetilskudd til nyankomne flyktninger. Problemstillingen er å se hvordan pengene følger barnet, eller går til mer generelt arbeid for å støtte flyktningefamiliene med barn i barnehage. Hilde fikk også spontan applaus da hun fortalte at vi har spesialpedagoger fast i de storebarnehagene. 

Vi deltok også med innspill omkring arbeidslivsfag, forventninger til skolen / tiltak mot utenforskap, undervisningstid i grunnskolen, definisjonen av kvalitet i grunnskolen, lønn og arbeidstid, samt rektuttering til yrket.

Neste Innlandsforum er 6.-7. april. Vi må satse alt på å få med flere medlemmer til våren, Innlandsforum styrker fagforeningsbevisstheten. Vi møtes og bygger fellesskap i hele regionen, lærer av de som har fått til bra saker i sin kommune eller i lokallaget, inspirerer hverandre og gjør oss sterkere til det partssammensatte arbeidet.

Publisert: 26.11.2021