Språkkafé - en oppfordring til våre medlemmer om å bidra!

Publisert: 06.06.2023

Våre pensjonistmedlemmer, med vår eminente pensjonistkontakt Torhild i bresjen, hadde lagt sist møte til Frivilligsentralen. Her ble våre medlemmer spesielt oppfordret til å bidra i Språkkaféen. Språkkafé er et tilbud til flyktninger og beboere ved mottak i Engerdal, men også til andre som har glede av et slikt tilbud. Det trengs flere frivillige, og vi håper at nettopp DU vil la deg engasjere!

Torhild kan rapportere om et godt møte med god informasjon om hva Frivilligsentralen er og hva denne bidrar med, og hvordan "hvermannsen" kan bidra. 

Staten og kommunen dekker lønn og faste utgifter, men utover dette er all aktivitet hos Frivilligsentralen finansiert gjennom ulike stiftelser og liknende støtteordninger. Utlånsordningen "Røveriet" og Sommerskolen for barn og unge er eksempler på to tiltak som finansieres slik. Begge to er gode eksempler på sosialt utjevnende tiltak til glede for brukerne. 

 

Språkkafé - når og hvor?

Et viktig tilbud Frivilligsentralen har hos seg er Språkkafé, sammen med Drevsjø Sanitetsforening. Før sommerferien er det nå bare én gang igjen, mandag 19. juni kl. 1730-1930. Men etter sommerferien drar det i gang igjen, og det sees på muligheten for å kunne ha dette både på Drevsjø og i Engerdal. Info om dette vil komme. UDF Engerdal oppfordrer herved våre medlemmer spesielt til å bidra!

Vi håper at våre medlemmer kan være interessert i å bidra på Språkkafé. Som pedagoger har vi kanskje et spesielt håndlag som kan være til glede. Dette være om du er pensjonistmedlem eller yrkesaktivt medlem. Du er herved utfordra! 

 

Frivilligsentralen har også andre viktige aktiviteter

Frivilligsentralen har mange tilbud:

  • Gågrupper på Drevsjø, Engerdal og Hylleråsen
  • Bingo annenhver torsdag på Frivilligsentralen. Her betaler alle for bingobrett
  • Tirsdagskaffe med trim hver tirsdag. Kaffe og vaffel koster 20 kr. Her spiller både Ingrid Gundersen og Torhild Morgestad til allsang.
  • Sangstund på Nilstrøa. Dette er et samarbeid med bl.a. kulturskola
  • Miljøtiltak for barna på Ebus. De drar på kino, bowling o.s.v. Det blir satt opp buss
  • Røveriet. Dette er en utlånsentral det folk kan komme å låne sports og friluftsutstyr i en uke om gangen. Dette er meget populært, og folk stiller seg i kø en halvtime før det åpner.
  • Sommerskolen er de tre første ukene av sommerferien fra mandag til torsdag. Mange fine aktiviteter for barneskoleelever